Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: BALCEREK Kazimierz
temat: Wybrane problemy zjawisk transportu ciepła i ładunku elektrycznego w pobliżu przejścia fazowego metal-izolator
lata: 1995-1998
umowa: PB 1410/P03/95/08
sygnatura: 8/11

autor: KLAMUT Jan
temat: Wpływ zmiany gęstości nośników na gęstość wnikania pola magnetycznego w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
lata: 1995-1998
umowa: PB 955/P03/95/09
sygnatura: 8/12

autor: KLAMUT Piotr
temat: Oddziaływania magnetyczne w materiałach pokrewnychdo elektronowych nadprzewodników wysokotemperaturowych typu 2-1-4
lata: 1995-1995
umowa: PB 955/P03/95/09
sygnatura: 8/13

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Kwantowe przejścia fazowe w silnie skorelowanych układach bozonowych i fermionowych z nieporządkiem
lata: 1995-1997
umowa: PB 126/P03/95/09
sygnatura: 8/14

autor: KRZYSZTOŃ Tomasz
temat: Współistnienie antyferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa opis teoretyczny stanu mieszanego w nadprzewodnikach klasycznych i wysokotemperaturowych
lata: 1995-1996
umowa: 183/P03/95/09
sygnatura: 8/15

autor: ŁUKASZEWICZ Kazimierz
temat: Zbadanie struktury i wyjaśnienie mechanizmu przemian fazowych w półprzewodnikach ferroelektrycznych typu Sb2S3 i SbSJ
lata: 1995-1997
umowa: 195/P03/95/08
sygnatura: 8/16

autor: PIETRASZKO Adam
temat: Oznaczanie struktury krystalicznej i mechanizmu przemian fazowych w nowych materiałach superjonowych z układu Me2 XO4- Li2 HO4 (związki typu Me4H3 ( HO4)4 i inne gdzie Me =Rb,Cs,K, NH4 H=S,Se oraz układu Cu 6 PB6-x Xx gdzie X=Br, Cl, B=S, Se
lata: 1995-1998
umowa: 944/T08/95/09
sygnatura: 8/17

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Realizacja międzynarodowej Skali Temperatury 1990 poniżej 273.16 K
lata: 1995-1996
umowa: 865/T10/95/08
sygnatura: 8/18

autor: SZWARC Ryszard
temat: Analiza harmoniczna rozwinięć ortogonalnych
lata: 1995-1998
umowa: 106/P03/95/09
sygnatura: 8/19

autor: WOŁCYRZ Marek
temat: Rentgenowsko - elektronomikroskopowe badania strukturalne stanów uporządkowania w wieloskładnikowych układach tlenkowych
lata: 1995-1998
umowa: 1357/T09/95/08
sygnatura: 8/20

1995g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 09:03 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0