Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: DRULIS Henryk
temat: Badania rozkładu strumienia magnetycznego w pobliżu, na powierzchni i wewnątrz nadprzewodnika II rodzaju w stanie mieszanym metodą tomografii EPR
lata: 1996-1997
umowa: 170/P03/96/10
sygnatura: 8/21

autor: GAŁDECKA Ewa
temat: Modele profili dyfrakcyjnych i przetwarzanie danych pomiarowych dla dokładnej rentgenowskiej analizy strukturalnej
lata: 1996-1998
umowa: 2/P03/225/10
sygnatura: 8/22

autor: GAŁDECKI Zdzisław
temat: Analiza rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych dla materiałów monokrystalicznych, rejestrowanych dwuwymiarowym detektorem CCD
lata: 1996-1998
umowa: 790/T08/96/11
sygnatura: 8/22

autor: JEŻOWSKI Andrzej
temat: Transport ciepła w stałym tlenie i stałych roztworach tlenu w silnych polach magnetycznych
lata: 1996-1998
umowa: 1418/P03/96/10
sygnatura: 8/24

autor: MISIOREK Halina
temat: Fonowe i elektronowe efekty anharmoniczne w transporcie cieplnym w kierunku osi C wysokotemeraturowych nadprzewodników
lata: 1996-1997
umowa: 161/P03/96/11
sygnatura: 8/25

autor: RATAJCZAK Henryk
temat: Poszukiwanie i charakterystyka nowych materiałów dla optyki nieliniowej: kryształy molekularne oparte na kompleksach kwasowo-zasadowych
lata: 1996-1999
umowa: 254/T09/96/11
sygnatura: 8/26

autor: STĘPIEŃ-DAMM Julia
temat: Poszukiwanie nowych związków o własnościach magnetycznych w trójskładnikowych układach fazowych pierwiastków ziem rzadkich z żelazem oraz bizmutem lub cyną
lata: 1996-1999
umowa: 791/T08/96/11
sygnatura: 8/28

autor: TROĆ Robert
temat: Silnie skorelowane stany w potrójnych związkach uranu
lata: 1996-1999
umowa: 1043/P03/96/10
sygnatura: 8/27

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Silnie skorelowane elektrony w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach
lata: 1996
umowa: 1448/P03/96/10
sygnatura: 8/29

autor: WRZYSZCZ Józef
temat: Otrzymywanie ketonów (C5H11)2 do (C15H31)2CO przez katalityczne odwodornienie alkoholi pierwszorzędnych
lata: 1996-1998
umowa: PB 326/T09/96/11
sygnatura: 8/30

autor: ZALESKI Andrzej
temat: Zbadanie separacji fazowej w cienkowarstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
lata: 1996-1999
umowa: 515/P03/96/11
sygnatura: 8/31

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: Dwukrotne przejścia fazowe metal-niemetal
lata: 1996-1999
umowa: 159/P03/96/11
sygnatura: 8/32

1996g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 13:07 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0