Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: CYWIŃSKI Ryszard
temat: Synteza i zbadanie właściwości optycznych nowych materiałów dielektrycznych zawierających nanokrystaliczne wtrącenia niektórych półprzewodników i metali
lata: 1997-1998
umowa: PB 1012/T08/97/12
sygnatura: 8/33

autor: DEREŃ Przemysław
temat: Zbadanie mechanizmów procesów transferu energii dla jonów aktynowców i ziem rzadkich na przykładzie jonów U3+ i Pr3+
lata: 1997-1998
umowa: 1046/P03/97/12
sygnatura: 8/34

autor: HANUZA Jerzy
temat: Właściwości optyczne , magnetyczne, elektryczne i aplikacyjne szelitowych kryształów MIMX IIICr1-X(MO4)2 (MI=Li, Na, K, Rb; MIII=Al, In; M=Mo,W)
lata: 1997-1999
umowa: 755/T09/97/13
sygnatura: 8/35

autor: KUBIAK Ryszard
temat: Poszukiwanie ftalocyjanowych metali molekularnych
lata: 1997-1999
umowa: 209/T09/97/13
sygnatura: 8/36

autor: MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Technologia i właściwości fizykochemiczne chemii i biosensorów optycznych (optod) wykonanych w oparciu o porowate matryce krzemionkowe uzyskane metodą zol-żel
lata: 1997-1998
umowa: 1144/T09/97/12
sygnatura: 8/37

autor: PLACKOWSKI Krzysztof
temat: Mechanizm zmian anizotropii własności nadprzewodników wysokotemperaturowych wywołanych domieszkowaniem nośnikami ładunku
lata: 1997-20001
umowa: PB 970/p03/97/13
sygnatura: 8/38

autor: RYBA-ROMANOWSKI Witold
temat: Wytwarzanie i zbadanie nowych ośrodków czynnych przydatnych do budowy krystalicznych laserów przestrajalnych
lata: 1997-1998
umowa: PB 1115/T011/97/12
sygnatura: 8/39

autor: STACHOWIAK Henryk
temat: Samouzgodnione obliczenie struktury elektronowej metali prostych przy użyciu metod teorii cieczy
lata: 1997-1999
umowa: 1125/P03/97/12
sygnatura: 8/40

autor: STREK Wiesław
temat: Zbadanie własności spektroscopowych szkieł kwarcowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich otrzymanych metodą Zol-Żel
lata: 1997-1998
umowa: 1012/T08/97/12
sygnatura: 8/41

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: EUROMET projekt in THERM Ref. No.377 Star Intercomparision of low temperature Fixed Points using Sealed Triple Point Cells
lata: 1997-1999
umowa: WKP SA O/W 10901522 3551 128 00 0
sygnatura: 8/129

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Nieporządek w układach silnie skorelowanych elektronów
lata: 1997-1998
umowa: 1495/P03/97/12
sygnatura: 8/42

1997g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/24 12:03 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0