Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: KLAMUT Jan, ROGACKI Krzysztof
temat: High Critical Current Superconductors for Technical Applications. Transmisions and Mobility
lata: 1998-2001
umowa: Erbfmrxct 98 0189
sygnatura: 8/130

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Przejścia fazowe w granularnych i warstwowych strukturach nadprzewodzących z uwzględnieniem efektu nieporządku
lata: 1998-2000
umowa: 233/P03/98/15
sygnatura: 8/44

autor: MACZKA Mirosław
temat: Nowe materiały optyczne-mechanizmy przejść fazowych w podwójnych molibdemianach i wolframianach alkalo-indowych, akalo-skandowych i alkalo-glinowych
lata: 1998-2000
umowa: 0424/T09/98/15
sygnatura: 8/45

autor: PIETRASZKO Adam
temat: Oznaczenie struktury krystalicznej i mechanizmu przemian fazowych w nowych materiałach superjonowych z układu Me4PS5Br oraz kryształów rodziny Me4 i H3 HO4 gdzie Me=Rb, K, NH4 a X=S, Se
lata: 1998-1999
umowa: 944/T08/95/09
sygnatura: 8/47

autor: STRĘK Wiesław
temat: Sensometr światłowodowy wzbudzony mikrolaserem neodymowym Program Phare SCI TECH II PL
lata: 1998-2000
umowa: 9611/98/03 02.4
sygnatura: 8/131

autor: SUSZYŃSKA Maria
temat: Separacja faz i nanowymiarowanie cząstki metali w krzemianowych szkłach alkalicznych potencjalnie użytecznych jako materiały dla zintegrowanej optyki i optoelektroniki
lata: 1998-2000
umowa: 1130/T08/98/15
sygnatura: 8/49

autor: SZNAJD Józef
temat: Renormalizacja wielostanowych modeli kwantowych spinów na sieciach niskowymiarowych. Stan podstawy 1D kubicznego ferromagnetyka
lata: 1998-1999
umowa: 1212/P03/98/14
sygnatura: 8/48

1998g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/25 12:48 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0