Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: DRULIS Henryk
temat: Badania rozkładu strumienia magnetycznego w pobliżu nadprzewodzącego przewodu prądowego techniką EPR
lata: 1999-2000
umowa: 1310/T10/99/16
sygnatura: 8/50

autor: DZEWIŃSKI Andrzej
temat: Zastosowanie renormalizacji White'a do całościowego opisu zjawisk krytycznych i przejść fazowych w układach mezoskopowych
lata: 1999-2001
umowa: 306/PO3/99/16
sygnatura: 8/51

autor: PIETRASZKO Adam
temat: Zjawiska prekursorowe towarzyszące przemianom fazowym w ferroelastykach, ferroelektrykach i materiałach pokrewnych
lata: 1999-2002
umowa: 239/P03/99/17
sygnatura: 8/52

autor: RYBA-ROMANOWSKI Witold
temat: Akcja laserowa i nieliniowa konwersja w wapniowych tlenoboranach pierwiastków ziem rzadkich: dalszy postęp w technice laserowej i nie tylko
lata: 1999-2001
umowa: 30/NM–1/koop./99[ITME]
sygnatura: 8/54

autor: RYBA-ROMANOWSKI Witold
temat: Określenie warunków pompowania optycznego i uzyskania inwersji obsadzeń w laserach YVO4 : Re (RE=HO, Tm Er)
lata: 1999-2001
umowa: 490/T11/99/17
sygnatura: 8/55

autor: RUBASZEK Anna
temat: Nielokalne efekty korelacyjne przy interpretacji danych doświadczalnych anihilacji pozytronów względem struktury elektronowej metali i półprzewodników
lata: 1999-2001
umowa: 307/P03/99/16
sygnatura: 8/53

autor: SOKÓLSKA Irena
temat: Procesy konwersji wzbudzenia w aktywowanych jonami HO(3+) materiałach laserowych
lata: 1999-2001
umowa: 511/T11/99/17
sygnatura: 8/56

autor: SZNAJD Grażyna
temat: Rekonstrukcja gęstości z projekcji liniowych i powierzchniowych: teoria i zastosowania
lata: 1999-2002
umowa: 294/P03/16
sygnatura: 8/58

autor: TROĆ Robert
temat: Silnie skorelowane stany w potrójnych związkach uranu
lata: 1999-2002
umowa: 246/P03/99/17
sygnatura: 8/57

autor: ZAWADZKI Mirosław
temat: Synteza hydrotermalna i własności krystaliczne spinelu glinowo-cynkowego
lata: 1999-2001
umowa: 1252/T09/99/16
sygnatura: 8/59

1999g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 14:14 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0