Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: HANUZA Jerzy
temat: Brązy heksagonalne nowe materiały ferroelektryczne ich struktura, fizykochemia i mechanizmy przemian fazowych
lata: 2000-2002
umowa: 1036/T08/2000/19
sygnatura: 8/61

autor: HENKIE Zygmunt
temat: Nowy efekt Kondo ferromagnetycznych przewodników
lata: 2000-2001
umowa: 85/P03/2000/18
sygnatura: 8/62

autor: HERMANOWICZ Krzysztof
temat: Właściwości optyczne, magnetyczne, elektryczne i aplikacyjne szelitowych kryształów MIMX IIICr1-X(MO4)2 (MI=Li, Na, K, Rb; MIII=Al, In; M=Mo,W)”
lata: 2000-2001
umowa: 85/P03/2000/18
sygnatura: 8/73

autor: KLAMUT Jan
temat: Własności termomagnetyczne w stanach over i underdoped wybranych nadprzewodników (efekty Ettingshausena, Seebecka, Halla)
lata: 2000-2002
umowa: 268/P03/2000/19
sygnatura: 8/60

autor: KLIMKIEWICZ Roman
temat: Nowe fazowe selektywne katalizatory Zr-Mg-Y-O i Sn-Ce-Rh-O
lata: 2000-2002
umowa: 0436/T09/2000/19
sygnatura: 8/63

autor: KUBIAK Ryszard
temat: Badanie czynników determinujących struktury oraz ich właściwości fizykochemiczne i katalityczne metaloftalocyjanin
lata: 2000-2003
umowa: 1665/T09/2000/19
sygnatura: 8/64

autor: LEMAŃSKI Romuald
temat: Niejednorodne uporządkowanie ładunkowe i magnetyczne w układach skorelowanych elektronów
lata: 2000-2003
umowa: 322/P03/2000/19
sygnatura: 8/65

autor: MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Technologia i właściwości fizykochemiczne gazowych i cieczowych sensorów optycznych wykonanych w oparciu o porowate matryce krzemionkowe uzyskane metodą Zol-Żel
lata: 2000-2002
umowa: 0222/T09/2000/18
sygnatura: 8/66

autor: MISIOREK Halina
temat: Własności transportowe nowych materiałów-nanokompozytów o trójwymiarowej, regularnej sieci klasterów w matrycach opali
lata: 2000-2001
umowa: 319/P03/2000/19
sygnatura: 8/67

autor: MUCHA Jan
temat: Transport ciepła w metalicznych układach 4F-elektronowych o symetrii regularnej
lata: 2000-2003
umowa: 321/P03/2000/19
sygnatura: 8/68

autor: ROGACKI Krzysztof
temat: Zbadanie dynamiki nici wirowych w klasycznych i wysokotemperaturowych nadprzewodnikach antyferromagnetycznych
lata: 2000-2003
umowa: 317/P03/2000/19
sygnatura: 8/69

autor: STRĘK Wiesław
temat: Nanomateriały do zastosowań w elektronice
lata: 2000-2003
umowa: PBZ-KBN-013/T08/45
sygnatura: 8/70

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Udoskonalenie europejskiej spójności w pomiarach temperatury poniżej O stopni C przez zastosowanie wzorców w postaci wielkokomentnych stale zamkniętych komórek MULTICELLS
lata: 2000-2003
umowa: 81/E 62/SPUB-M-5 PR-UE/DZ 159/2000
sygnatura: 8/132

2000g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/25 13:01 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0