Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: BARAN Jan
temat: Spectroskopia oscylacyjna kryształów związków glicyny i innych aminokwasów ze szczególnym uwzględnieniem kryształów typu TGS
lata: 2001-2004
umowa: 1188/T09/2001/20
sygnatura: 8/71

autor: DRULIS Henryk
temat: Własności magnetyczne, strukturalne i elektronowe związków typu MhMn12
lata: 2001-2002
umowa: 1240/T08/2001/21
sygnatura: 8/72

autor: JEŻOWSKI Andrzej
temat: Wplyw defektow struktury i koncentracji nosnikow na transport enegii w ayotku galu
lata: 2001-2003
umowa: 1239/T08/2001/21
sygnatura: 8/74

autor: HERMANOWICZ Krzysztof
temat: Właściwości optyczne, magnetyczne, elektryczne i aplikacyjne szelitowych kryształów MIMX IIICr1-X(MO4)2 (MI=Li, Na, K, Rb; MIII=Al, In; M=Mo,W)”
lata: 2000-2001
umowa: 85/P03/2000/18
sygnatura: 8/73

autor: SUSZYŃSKA Maria
temat: Poszukiwanie nowych materiałów dla optoelektroniki i zintegrowanej optyki: preparatyka i charakteryzacja krzemianowych szkieł alkalicznych z nanowtrąceniami srebra, miedzi, niklu
lata: 1998-2000
umowa: 1331/T08/2001/20
sygnatura: 8/78

autor: SZNAJD Józef
temat: Renormalizacja słabo oddziałujących łańcuchów spinowych
lata: 2001-2002
umowa: 230/P03/2001/21
sygnatura: 8/76

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Zachowanie typu nie cieczy Fermiego a nadprzewodnictwo w domieszkowych antyferro i ferromagnetykach
lata: 2001-2002
umowa: 348/P03/2001/20
sygnatura: 8/77

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: Indukowane koncentracją deuteru i temperaturą przejście metal-półprzewodnik
lata: 2001-2004
umowa: 1090/T09/2001/20
sygnatura: 8/79

autor: ZYGMUNT Adam, MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Poszukiwania i badania nowych faz tlenkowych mogących wykazywać właściwości nadprzewodzące w pseudopotrójnym układzie In2O3 - BaO(CO2)-CuO
lata: 2001-2002
umowa: 1154/T08/2001/20
sygnatura: 8/75

2001g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 13:35 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0