Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: DRULIS Henryk
temat: Określenie własności termodynamicznych polikrystalicznych nanolamionatów potrójnych faz węglikowych i azotkowych typu MAX metoda pomiarów kalorymetrii niskotemperaturowej
lata: 2003-2006
umowa: 0889/T08/2003/24
sygnatura: 8/86

autor: DZEWIŃSKI Andrzej
temat: Elektroforeza niejednorodnie naładowanych polimerów
lata: 2003-2005
umowa: 323/P03/2003/24
sygnatura: 8/87

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Nowe materiały termoelektryczne z silnie skorelowanymi elektronami
lata: 2003-2006
umowa: 0885/T08/2003/24
sygnatura: 8/88

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Centrum doskonalosci niskotemperaturowych badań materialow perspektywicznych CELTAM
lata: 2003-2006
umowa: 81/E 62/SPUB M 5 PR UE/DZ 159/2000
sygnatura: 8/133

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Wpływ fluktuacji fazowych i spinowych na charakterystyki nadpłynne i własności spektralne w układach silnie skorelowanych fermionów
lata: 2003-2005
umowa: 1461/P03/2003/25
sygnatura: 8/89

autor: PLACKOWSKI Tomasz
temat: Izotermiczny efekt magnetokaloryczny w nadprzewodnikach
lata: 2003-2005
umowa: 0288/P03/2003/24
sygnatura: 8/90

autor: STACHOWIAK Piotr
temat: Efekty kwantowe w kryształach molekularnych
lata: 2003-2005
umowa: 1474/P03/2003/25
sygnatura: 8/91

autor: SZNAJD Grażyna
temat: Badania struktury elektronowej związków metali ziem rzadkich
lata: 2003-2006
umowa: 1463/P03/2003/25
sygnatura: 8/92

autor: TROĆ Robert
temat: Badanie zjawiska”dualizmu 5f elektronowego” w układach potrójnego uranu
lata: 2003-2006
umowa: 317/P03/2003/24
sygnatura: 8/93

2003g.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/24 12:35 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0