Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: HENKIE Zygmunt
temat: Stan Kondo systemów dwupoziomowych w kryształach związków aktynowdcowych
lata: 2004-2007
umowa: 377/P03/2004/27
sygnatura: 8/95

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Własności termoelektryczne 4f i 5f elektronowych faz Huslera RPd2X i RPdX(X=Sb,Bi)
lata: 2004-2005
umowa: 383/PO/2004/27
sygnatura: 8/96

autor: LEMAŃSKI Romuald
temat: Magnetyzm układów złożonych z elektronów zlokalizowanych i wędrownych indukowany oddziaływaniami lokalnymi
lata: 2004-2006
umowa: 359/P03/2004/27
sygnatura: 8/97

autor: MISIOREK Halina
temat: Poszukiwanie nowych materiałów termoelekltrycznych jako niekonwencjonalnych źródeł energii
lata: 2004-2006
umowa: 1188/T08/2004/26
sygnatura: 8/98

autor: PIETRASZKO Adam
temat: Wpływ lokalnego uporządkowania atomów w złożonych perowskitach A(B'B”)03
lata: 2004-2007
umowa: 0994/TO8/2004/27
sygnatura: 8/99

autor: STRĘK Wiesław, DRULIS Henryk
temat: Działania koordynacyjne i organizacyjne Centrum Doskonałości Nanomateriały dla ogniw paliwowych (NAFCELLS)
lata: 2004-2005
umowa: DSF/CD/86/2004
sygnatura: 8/140

autor: STRĘK Wiesław
temat: Syntetyczny obraz wykonywanych prac, uzyskanych wyników oraz osiagnietych celów
lata: 2004
umowa: 1185/T08/2004/26
sygnatura: 8/100

autor: STRĘK Wiesław
temat: Wykonywanie pomiarów spectroscopowych i przeprowadzenie analizy właściwości optycznych nanoceramik domieszkowanych jonami Tb3+, Eu3+, Yb3+ i Nd3+
lata: 2004-2006
umowa: 21/2004/NL-4, 26/2004/NL-4, 7/2005/NL-4
sygnatura: 8/101

autor: STRĘK Wiesław
temat: Nanocząsteczki uzyskiwane metodą zol-żel do modyfikacji funkcjonalnych materiałów włókienniczych i włókienniczo-tworzywowych i powłokowych
lata: 2004-2006
umowa: PBZ-KBN-095/T08/2003
sygnatura: 8/102

autor: SZMYRKA-GRZEBYK Anna
temat: Modernizacja i wyposażenie Laboratorium Wzorca Jednostki Temperatury dla zakresu niskich temperatur
lata: 2004-2006
umowa: WKP_1/1.4.2/2004/1/1/2/2005/U
sygnatura: 8/103

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: INTRAS Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz promocji współpracy z naukowcami z Nowych Niezależnych Państw byłego Związku Radzieckiego
lata: 2004-2006
umowa: Nr Referatu 03-51-30-36
sygnatura: 8/134

2004g.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/14 13:55 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0