Biblioteka INTIBS PAN

To jest stara wersja strony!


ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

numer i data publikacji: 128/B/94 1994
autor: ANDRUSZKIEWICZ Romuald
temat: Nowe fazy trójskładnikowe molibdenu. [New Phases of Molybdenum Ternary Compounds.]
promotor: Doc.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Teresa Znamierowska (AE Wr) Doc.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 33/B/75 1975
autor: ANTONÓW Adela
temat: Badania struktury, własności magnetycznych i spektroskopowych związków kompleksowych miedzi(II) z aminokwasami i peptydami.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Adam Bartecki ( IChNiMPRz PWr ) Prof.dr Bogdan Staliński (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 201/B/10/20010
autor: APINYAN Vardan
temat: Emergence of energy scales and interactions in systems of strongly correlated electrons
promotor:Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Roman Micnas (IF UAM) Prof.dr hab. Karol Wysokiński (INTiBS PAN)

a1.1291627740.txt.gz · ostatnio zmienione: 2010/12/06 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0