Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 46/B/76/1976
autor: BALCEREK Kazimierz
temat: Przewodzenie ciepła przez struktury wielowarstwowe w niskich temperaturach.
promotor: Prof.dr hab. Bogdan Sujak (INT, also: IFD UWr)
recenzenci Prof.dr hab. Wojciech Zielenkiewicz (IChF PAN ) Doc.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 15/B/71/1971
autor:BAŁUKA Marian
temat: Struktura związków renu i technetu na tle VII-ej grupy pierwiastków przejściowych.
promotor: Prof.dr hab. B. Jeżowska-Trzebiatowska (UWr iINT)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Adam Bartecki (IChN PWr)

numer i data publikacji: 154/B/00/2000
autor: BANACH Grzegorz
temat: Samouzgodnione obliczenie rozkładów gęstości ełektronów w metalach alkalicznych przy użyciu metod teorii cieczy. [Self-Consistent Calculation of Electron Density Distribution in Alkaline Metals by Using the Methods of Liquids Theory.]
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Holas (IChF PAN ) Prof.dr hab. Stanisław Kaprzyk (WFTiJ AGH)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 190/B/08/2008
autor: BANDROWSKI Szymon
temat: Badania fazowe układu tlenkowego Nd2)3-Na2O-P2o5
promotor: Władysława Szuszkiewicz (KChN UEWr)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN) Dr hab.inż. Wiesław Gaweł (WF AMWr)

numer i data publikacji: 106/B/88/1988
autor: BARAN Adam
temat: Własności magnetyczne związków (U,Th)TxAl12-x, gdzie T = Cu, Fe, Cr i Mn. [Magnetic Properties of the (U,Th)TxAl12-x Compounds, where T = Cu, Fe, Cr or Mn].
promotor: Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. August Chełkowski (IF UŚ) Prof.dr hab. Robert Troć (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 61/B/79/1979
autor: BARTKOWSKI Kazimierz
temat: Anizotropia przewodnictwa cieplnego monokryształów cyny w zależności od koncentracji domieszek w zakresie temperatur.
promotor: Doc.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (IFD UWr) Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 164/B/02/2002
autor:BASZCZUK Agnieszka
temat: Struktura i własności fizykochemiczne nowych faz tlenkowo-węglanowych w układzie In2O3–BaO(CO2)–CuO. [Structure and Physico-chemical Properties of New Oxycarbonate Phases in In2O3–BaO(CO2)–CuO System.]
promotor: Doc.dr hab. Adam Zygmunt (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Mroziński (ICh UWr)) Prof.dr hab. Roman Horyń (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 170/B/03/2003
autor: BEDNARKIEWICZ Artur
temat: Właściwości spektroskopowe i laserowe jonów iterbu w matrycach krystalicznych i szklanych. [Spectroscopic and Lasing Properties of Ytterbium Ions in Crystalline and Glassy Matrices.]
promotor: Prof.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Krzysztof Abramski (ITA PWr) Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 19/B/69/1972
autor: BIEGAŁA LUDWIK
temat: Teoria fal spinowych jednoosiowych ferrimagnetyków w zewnętrznym polu magnetycznym.
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Janusz Morkowski (IFM PAN) Dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 214/B/14/2014
autor:BOCHENEK Łukasz
temat: Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych zwiążkach arsenu.
promotor: Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cichorek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Ślebarski (IF UŚ)) Prof.dr hab. Vinh Hung Tran (INTiBS PAN)
Pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 23/B/73/1973
autor: BODIO Eugeniusz
temat: Minichłodziarka w układzie zamkniętym. [Minicooler in Closed System.]
promotor: Prof.dr hab. Bogdan Sujak (INT, also: IFD UWr)
recenzenci Prof.dr hab. Józef Mazur (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Zdzisław Wojtaszek (ICh UJ)

numer i data publikacji: 35/B/35/1975
autor: BOHDZIEWICZ Andrzej
temat:Badanie zmian krytycznego natężenia pola magnetycznego cienkich warstw nadprzewodzących
promotor: Doc.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Józef Mazur (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 52/B/77/1977
autor: BOROŃSKI Edward
temat: Rozkład gęstości ładunku ekranującego wokół pozytrodnu w gazie elektronowym
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Pawlikowski (IF UŚ) Prof.dr hab. Kazimierz Wojciechowski (IFD UWr)

numer i data publikacji: 55/B/78/1978
autor: BRONOWSKA Wiesława
temat: Rozszerzalność termiczna i przemiany fazowe soli Seignette'a (RS) i deuteryzowanej soli Seignette'a (DRS).
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Arkadiusz Jaśkiewicz (IFD UWr) Doc.dr hab.inż. Zdzisław Gałdecki (ICh UŁ)

numer i data publikacji: 143/B/97/1997
autor: BUKOWSKI Zbigniew
temat: Nadprzewodniki wysokotemperaturowe typu 1-2-3: synteza, krystalochemia oraz własciwości fizyczne. [1-2-3-Type High Temperature Superconductors: Synthesis, Crystallochemistry and Physical Properties.]
promotor: Prof.dr hab. Roman Horyń (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Teresa Znamierowska (ITPChS AE Wr) Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

b1.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/04 13:16 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0