Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

c1 [2011/12/16 13:29]
hk97
c1 [2011/12/16 13:29] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY ======
 +
 +
 +
 +WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PAN\\ 
 +
 +
 +\\  \\  [[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] 
 +
 +----
 +\\  \\
 +
 +
 +
 +
 +numer i data publikacji: 107/B/88/1988\\
 +autor: **CHĄDZYŃSKI Grzegorz W**\\
 +temat: //Chemisorpcja wodoru i tlenu na katalizatorach renowych osadzonych na tlenkach glinu. [Chemisorption of Hydrogen and Oxygen on gamma-Alumina Supported Rhenium].//\\
 +promotor: Doc.dr hab. Helena Kubicka (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Stefan Mróz (IFD UWr) Prof.dr hab. Tadeusz Paryjczak (IChOg. PŁ)\\
 +
 +numer i data publikacji: 100/B/86/1986\\
 +autor: **CHLEBOSZ Grażyna**\\
 +temat: //Procesy radiacyjno- chemiczne w roztworach molibdenu.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jerzy Kaleciński (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew P. Zagórski (IChTJ Wa) Doc.dr hab. Józef Mayer (ITRadiac PŁ)\\
 +
 +numer i data publikacji: 129/B/94/1994\\
 +autor: **CICHOREK Tomasz Z**\\
 +temat: //Wpływ domieszkowania na charakter nośników prądu warunkujących siłę termoelektryczną i nadprzewodnictwo miedzianów. [Influence of Doping on the Character of Current Carriers Conditioning Thermoelectrical Force and Superconductivity of Cuprates.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Henkie (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Prof.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 86/B/82/1982\\
 +autor: **CISZEK Marian**\\
 +temat: //Badanie mechanizmów występowania strat energetycznych w nadprzewodnikach II rodzaju w zmiennym polu magnetycznym.//\\
 +promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 88/B/82/1982\\
 +autor: **CYWIŃSKI Ryszard**\\
 +temat: //Katodoluminescencja kryształów niektórych halogenków metali alkalicznych.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Zdzisław Ruziewicz (IChF PWr) Prof.dr hab. Wiesław Wardzyński (IF PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 109/B/88/1988\\
 +autor: **CZAPELSKI Marek**\\
 +temat: //Anizotropia optyczna domieszkowanych kryształów halogenków metali alkalicznych wywołana odkształceniem plastycznym. [Optical Anisotropy of Me<sup>2+</sup>- Doped Alkali Halide Crystals Enforced by Plastic Deformation].//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Maria Suszyńska (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Tadeusz Figielski (IF PAN) Prof.dr hab. Cecylia Wesołowska (IF PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 44/B/76/1976\\
 +autor: **CZOPNIK Andrzej**\\
 +temat: //Własności magnetyczne związków międzymetalicznych niektórych lantanowców z pierwiastkami III i IV grupy o składzie AB_3.//\\
 +promotor: Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Doc.dr hab. Andrzej Szytuła (IF UJ) Doc.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)\\
 +\\ 
 +
 +
 +
 +----
 +
 +[[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] \\  \\
  
c1.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/16 13:29 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0