Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

numer i data publikacji: 95/B/84/1984
autor: DANIUK Sławomir
temat: Anihilacja pozytronów w cynku.
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN) Prof.dr hab. Bronisław Rozenfeld (IFD UWr)

numer i data publikacji: 123/B/91/1991
autor: DEREŃ Przemysław Jacek
temat: Własności spektroskopowe jonów metali przejściowych w spinelach typu MgAl2O4 . [Spectroscopic Properties of the Ions of Transition Elements in Spinels of the typ MgAl2O4 ].
promotor: Doc.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (IChNMPR PWr) Doc.dr hab. Marian Szymański (IF UAM)

numer i data publikacji: 103/B/7/1987
autor: DOMAŃSKI Zbigniew
temat: Diagramy fazowe ferromagnetyków o symetrii kubicznej.
promotor: Doc.dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Wiesław Wasilewski (INP WSzI Radom)

numer i data publikacji: 144/B/97/1997
autor: DOMINIAK-DZIK Grażyna
temat: Spektroskopowe własności jonu Er3+ w wybranych matrycach stałych. [Spectroscopic Properties of Er3+ Ion in Selected Solid Matrices.]
promotor: Doc.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (WChN PWr) Doc.dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN)

numer i data publikacji: 151/B/99/1999
autor: DROZD Marek
temat: Widma oscylacyjne i strukturalne przemiany fazowe kryształów z wiązaniami wodorowymi wybranych związków chemicznych kwasu siarkowego, selenowego i azotowego. [Vibrational Spectra and Structural Phase Transitions in Hydrogen-Bonded Crystals of Selected Sulphuric, Selenic and Nitric Acid Compounds.]
promotor: Doc.dr hab. Jan Baran (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Mirosław Drozdowski (PPz, WFT) Doc.dr hab. Maria M. Szostak ( IChFiT PWr)

numer i data publikacji: 26/B/73/1973
autor: DRULIS Henryk
temat: Elektronowy rezonans paramagnetyczny jonów Gd3+ i Ni3+ w niemagnetycznych wodorkach metali trzeciej grupy.
promotor: Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Jan Stankowski (IFM PAN ) Doc.dr hab. Walter Wojciechowski (IMPRz PWr)

numer i data publikacji: 78/B/81/1981
autor: DRULIS Monika
temat: Niskotemperaturowe badania kalorymetryczne trójwodorków niektórych ziem rzadkich.
promotor: Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bronisław Rozenfeld (IFD UWr) Doc.dr hab. Janina Janik (ICh UJ)

numer i data publikacji: 122/B/91/1991
autor: DRZEWIŃSKI Andrzej
temat: Zjawiska krytyczne w kwantowych, sieciowych modelach spinowych. [Critical Phenomena in Quantum, Lattice Spin Models.]
promotor: Prof.dr hab. Józef Sznajd(INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Pękalski (IFT UWr) Doc.dr hab. Ludwik Biegała (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 148/B/99/1999
autor: DUDZIŃSKI Maciej
temat: Phase Transitions in Quantum Spin Models with Single–Ion Terms: A Renormalisation-Group Approach.
promotor: Prof.dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Pękalski (IFT UWr) Dr hab. Grzegorz Kamieniarz (IF UAM)

numer i data publikacji: 17/B/71/1971
autor: DURCZEWSKI Krzysztof
temat: Teoria przejść fazowych ferromagnetyków w zewnętrznym polu magnetycznym.
promotor: Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Stanisław Dembiński (IF UMK)

numer i data publikacji: 188/B/08/2008
autor: DYMIŃSKA Lucyna
temat: Struktura i własciwości spektroscopowe imidazopirydyny i jej pochodnych.
promotor: Doc.dr hab. Mirosław Mączka (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy P. Hawranek (WCh UWr) Prof. dr hab. Eugeniusz Grech ( KChNiA PSz)

d1.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/17 12:34 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0