Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 152/B/99/1999
autor: EJSMONT Krzysztof
temat: Synteza i właściwości metaloftalocyjanin badane metodą rentgenograficzną. [Synthesis and Properties of Phthalocyanines Investigated by X-ray Methods.]
promotor: Prof.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Tadeusz Głowiak ( ICh UWr) Doc.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

e1.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/16 13:32 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0