Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

e1 [2011/12/16 13:32]
hk97
e1 [2011/12/16 13:32] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY ======
 +
 +
 +
 +WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PAN\\ 
 +
 +
 +\\  \\  [[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] 
 +
 +----
 +\\  \\ 
 +
 +
 +
 +numer i data publikacji: 152/B/99/1999\\
 +autor: **EJSMONT Krzysztof**\\
 +temat: //Synteza i właściwości metaloftalocyjanin badane metodą rentgenograficzną. [Synthesis and Properties of Phthalocyanines Investigated by X-ray Methods.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Tadeusz Głowiak ( ICh UWr) Doc.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)\\
 +\\ 
 +
 +
 +
 +----
 +
 +[[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] \\  \\
  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0