Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 169/B/03/2003
autor: GACZYŃSKI Piotr
temat: Własności magnetyczne, strukturalne i elektronowe związków typu ThMn_{12} ziem rzadkich i żelaza badane metodą efektu Moessbauera
promotor: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Kazimierz Łątka (IF UJ) Prof. dr hab. Karol Krop (WFiTJ)

numer i data publikacji: 97/B/84/1984
autor: GAJEK Zbigniew
temat: Kwantowo- chemiczny model pola krystalicznego w związkach uranu.
promotor: Doc.dr hab. Jacek Mulak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Henryk Chojnacki (IChO PWr) Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (IChN PWr)

numer i data publikacji: 184/B/07/2007
autor: GĄGOR Anna
temat: Oznaczanie struktur krystalicznych i mechanizmu transportu w wybranych kryształach przewodników superjonowych z nosnikami ładunku na jonach miedzi, srebra i tlenu
promotor: Prof.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Bożena Hilczer (IFM PAN) Prof dr hab. Franciszek Krok (WF PWa)

numer i data publikacji: 72/B/80/1980
autor: GLIŃSKI Maciej
temat: Przebicie magnetyczne w rutenie, wanadzie i niobie w silnych polach magnetycznych.
promotor: Prof.dr hab. Mikolaj E. Alekseevskij (ML)
recenzenci Prof.dr hab. Marian Surma (IF UAM) Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 93/B/83/1983
autor: GŁOWACKI Bartłomiej A
temat: Skład fazowy i parametry nadprzewodzące warstw Nb–Sn.
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr)

numer i data publikacji: 209/B/13/2013
autor: GŁUCHOWSKI Paweł
temat: Synteza i zbadanie właściwosci optycznych nanokryształów oraz nanoceramik Y3Al5O12 i MgAl2O4 domieszkowanych jonami Cr3+.
promotor: prof. dr hab.Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Marek Grinberg (IFD UGda) Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 189/B/08/2008
autor: GNIDA Daniel
temat: Własności transportowe w strukturalnie nieuporządkowanych pniktochalkogenidkach metali typu (M=Th, Zr, U).
promotor: Doc.dr hab. Tomasz Cichorek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Bułka (IFM PAN) Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 202/B/11/2011
autor: GNUTEK Paweł
temat: Modelowanie i interpretacja właściwosci spektroskopowych i strukturalnych jonów przejsciowych o najnizszej symetrii lokalnej w kryształach
promotor:Prof.dr hab. Czesław Rudowicz (WInf PSz)
recenzenci Prof.dr hab. Marek Grinberg (I.Fiz.Dośw.UGd.) Dr hab.inż. Zbigniew Gajek (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 176/B/05/2005
autor: GODLEWSKA Patrycja
temat: Nowe zol-żelowe materiały optoelektroniczne zawierające kompleksy ziem rzadkich z pochodnymi pirydyny
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inż. Piotr Drożdżewski (WCh PWr) Prof.dr hab. Stefan Lis (WChUWr)

numer i data publikacji: 178/B/05/2005
autor: GOFRYK Krzysztof
temat: Własności termoelektryczne 4f i 5f-elektronowych faz Heuslera RPdX i RPd2X (X=Sb i Bi)
promotor: Prof.dr hab.Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Andrzej Szytuła (IF UJ) Dr hab. Bogdan Idzikowski (IFM PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 126/B/93/1993
autor: GOŁĄB Stanisław
temat: Optyczne i laserowe wlasnosci monokrysztalów BaLaGa3O7 i SrLaGa3O7 domieszkowanych neodymem. [Optical and Laser Properties of Neodymium- Doped BaLaGa</sub>3</sub>O7 and SrLaGa3O7 Single Crystals.]
promotor: Doc.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (IChN PWr) Dr hab.. Michał Malinowski (WElektr. Pwa)

numer i data publikacji: 110/B/88/1988
autor: GONDZIK Jarosław
temat: Ekranowanie obiektów dodatnich w cieczy elektronowej. [Screening of positive particles in quantum liquids].
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr) Doc.dr hab. Stanisław Holas (WFiT AGH)

numer i data publikacji: 155/B/00/2000
autor: GRABOWSKA Hanna
temat: Alkilacja wybranych hydroksyarenów alkoholami wobec katalizatora żelazowego. [Alkylation of Selected Hydroxyarenes with Alcohols over Iron [Oxide] Catalyst.]
promotor: Prof dr hab Józef Wrzyszcz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Bogdan Burczyk (IChO PWr) Prof. dr hab. Józef Ziółkowski (WCH UWr)

numer i data publikacji: 185/B/07/2007
autor: GRYKAŁOWSKA Agnieszka
temat: Magnetyczny rezonans jądrowy i oddziaływania nadsubtelne w związkach międzymetalicznych typu MPtSn (M=Ti,Zr,Hf,Th,U).
promotor: Prof.drhab Bogdan Nowak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Narcyz Piślewski (IFM PAN) Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (IF UŚ)

numer i data publikacji: 194/B/09/2009
autor: GUSOWSKI Marek Adam
temat: Synteza i własciwosci spektroscopowe kryształów fluorków zawierajacych jony luminescencyjne z grupy lantanowców
promotor: Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Suchocki(IF PAN) Prof.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

g1.txt · ostatnio zmienione: 2013/06/04 13:49 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0