Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: GAŁDECKA Ewa
temat: Modele profili dyfrakcyjnych i przetwarzanie danych pomiarowych dla dokładnej rentgenowskiej analizy strukturalnej
lata: 1996-1998
umowa: 2/P03/225/10
sygnatura: 8/22

autor: GAŁDECKI Zdzisław
temat: Analiza rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych dla materiałów monokrystalicznych, rejestrowanych dwuwymiarowym detektorem CCD
lata: 1996-1998
umowa: 790/T08/96/11
sygnatura: 8/22

autor: GAJEK Zbigniew
temat: Projektowanie i synteza wydajnych kwantowo związków lantanowców z czterema ligandami chelatowymi jako potencjalnych molekularnych konwerterów światła
lata: 2006-2007
umowa: 0094/H03/2006/30
sygnatura: 8/114

autor:
temat: Granty odrzucone
lata: 2007-2009
umowa:
sygnatura: 8/126

gg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 09:32 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0