Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 94/B/84 1984
autor: HAŁACZEK Tadeusz
temat: Transport ciepła w samopompującej izolacji wielowarstwowej w zakresie temperatur 40- 300 K. [ *.]
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Prof.dr hab. Wojciech Zielenkiewicz (IChF PAN)

numer i data publikacji: 22/B/72 1972
autor: HANUZA Jerzy
temat: Widma oscylacyjne i charakterystyki spektroskopowe wiązań metal- tlen w związkach metali grup głównych i metali przejściowych.
promotor: Prof.dr hab. B.Jeżowska-Trzebiatowska (UWr i INT)
recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew Kęcki (WCh UWa) Doc.dr hab. Henryk Ratajczak (ICh UWr)

numer i data publikacji: 150/B/99 1999
autor: HAZNAR Anna
temat: Mechanizm przewodnictwa jonowego w kryształach typu Cu6PS5Br oraz kryształach z rodziny Me4LiH3(XO4)4, gdzie Me= Rb, K, NH4 , a X= S, Se. []
promotor: Doc.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Tadeusz Głowiak (ICh UWr) Prof.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN)

numer i data publikacji: 36/B/75 1975
autor: HEJNOWICZ Krystyna
temat: Struktura stanu pośredniego nadprzewodnika, przez który płynie prąd.
promotor: Doc.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Szczepan Szczeniowski (IF PAN ) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 12/B/71 1971
autor: HENKIE Zygmunt
temat: Własności elektryczne związków uranu z pierwiastkami V-tej grupy.
promotor: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Witold Żdanowicz (ZFCS PAN Zabrze)

numer i data publikacji: 118/B/90 1990
autor: HERMANOWICZ Krzysztof
temat: Własności spektroskopowe i struktura kryształów halogenków alkalicznych domieszkowanych jonem kompleksowym Cr(CN)6 3+}. [Spectroscopic Properties and the Structure of Crystalline Alkali Halides Doped with Complex Cr(CN)_6^{3+} Ion.]
promotor: Doc.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Mroziński (ICh UWr) Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (IChN PWr)

numer i data publikacji: 112/B/88 1988
autor: HOFFMANN Krzysztof Paweł
temat: Widma EPR jonów Gd^{3+}, Dy^{3+}, Er^{3+} i Yb^{3+} w wybranych fazach mono- i poli-krystalicznych.
promotor: Doc.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. August Chełkowski (IF UŚ) Prof.dr hab. Jan Stankowski (IFM PAN)

numer i data publikacji: 18/B/71 1971
autor: HORN Jerzy
temat: Struktury niektórych połączeń kadmu z arsenem i fosforem o własnościach półprzewodnikowych.
promotor: Doc.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Julian Chojnacki (CBMM PAN ) Doc.dr hab.. Maria Bukowska-Strzyżewska (IChOg PŁ)

numer i data publikacji: 174/B/04 2004
autor: HRENIAK Dariusz
temat: Synteza i zbadanie własności optycznych nanokryształów związków ziem rzadkich otrzymanych sol-żel
promotor: Prof dr hab Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Stefan Lis (WCh UAM) Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

h1.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/10 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0