Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: HANUZA Jerzy
temat: Właściwości optyczne , magnetyczne, elektryczne i aplikacyjne szelitowych kryształów MIMX IIICr1-X(MO4)2 (MI=Li, Na, K, Rb; MIII=Al, In; M=Mo,W)
lata: 1997-1999
umowa: 755/T09/97/13
sygnatura: 8/35

autor: HANUZA Jerzy
temat: Brązy heksagonalne - nowe materiały ferroelektryczne ich struktura fizykochemia i mechanizmy przemian fazowych
lata: 2000-2002
umowa: 1036/T08/2000/19
sygnatura: 8/61

autor: HANUZA Jerzy
temat: Właściwości fononowe materiałow nanorozmiarowych o potencjalnych zastosowaniach optoelektrycznych: ceramiki molibdenianowe, wolframianowe i fosforanowe domieszkowane chromem (III) i europem (III)
lata: 2005-2008
umowa: 0386/P03/2005/29
sygnatura: 8/106

autor: HEBISCH Waldemar
temat: Analiza spektralna operatorów różniczkowych i pseudoróżniczkowych: ich rozwiązania podstawowe i półgrupy przez nich generowane
lata: 1995-1998
umowa: U 848/P3/94/07
sygnatura: 8/10

autor: HENKIE Zygmunt
temat: Zbadanie wpływu hybrydyzacji pomiędzy elektronami 5f i pasmowymi na zjawiska transportowe w magnetykach uporządkowanych
lata: 1994-1997
umowa: PB 848/P3/94/07
sygnatura: 8/9

autor: HENKIE Zygmunt
temat: Nowy efekt Kondo ferromagnetycznych przewodników
lata: 2000-2001
umowa: 85/P03/2000/18
sygnatura: 8/62

autor: HENKIE Zygmunt
temat: Stan Kondo systemów dwupoziomowych w kryształach związków aktynowdcowych
lata: 2004-2007
umowa: 377/P03/2004/27
sygnatura: 8/95

autor: HERMANOWICZ Krzysztof
temat: Właściwości optyczne, magnetyczne, elektryczne i aplikacyjne szelitowych kryształów MIMX IIICr1-X(MO4)2 (MI=Li, Na, K, Rb; MIII=Al, In; M=Mo,W)”
lata: 2000-2001
umowa: 85/P03/2000/18
sygnatura: 8/73

autor: HRENIAK Dariusz
temat: Otrzymywanie i optyczne właściwości nanokrystalicznych ceramik Y3AL5O12 domieszkowanych jonami Nd3+
lata: 2002-2003
umowa: 0783/T08/2002/22
sygnatura: 8/80

autor: HRENIAK Dariusz
temat: Wpływ rozmiaru nanokryształów na właściwości spektroscopowe materiałów nieliniowych optycznie domieszkowanych jonami ziem rzadkich
lata: 2005-2007
umowa: 1135/T08/2005/29
sygnatura: 8/107

autor: HRENIAK Dariusz
temat: Modernizacja i wyposażenie specjalistycznego laboratorium Centrum Doskonałości NAFCELLS
lata: 2007-2008
umowa: WKP_1/1.4.3/2/2005/1/120/287/2007
sygnatura: 8/122

hg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 11:17 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0