Biblioteka INTIBS PAN

To jest stara wersja strony!


ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 153/B/00 2000
autor: IWASIECZKO Wacław
temat: Badanie równowag fazowych oraz problem mieszanej wartościowości w~układzie iterb–wodór. [Investigation of Phase Equilibria and the Problem of Mixed Valence in the System Ytterbium–Hydrogen]
promotor: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Marian Szuszkiewicz (IFD UWr) Prof.dr hab. Olgierd J. Żogał (INTiBS PAN)


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

i1.1291984816.txt.gz · ostatnio zmienione: 2010/12/10 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0