Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 42/B/76 1976
autor: JABŁOŃSKI Janusz M
temat: Własności magnetyczne i katalityczne niektórych jonów metali przejściowych, osadzonych w sitach molekularnych.
promotor: Prof.dr hab. Władysław Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Józef Wrzyszcz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 59/B/78 1978
autor: JAŃCZAK Czesław Kazimierz
temat: Spektroskopia elektronowa i własności magnetyczne związków kompleksowych uranu(IV).
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (IChNiMPR PWr) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz ( also IFT UWr)

numer i data publikacji: 125/B/92 1992
autor: JANCZAK Jan
temat: Reaktywność miedzi i nadprzewodników 1- 2- 3. Analiza rentgenowska. [Reactivity of Copper and Type- 1- 2- 3 Superconductors. X-ray Analysis.]
promotor: Doc.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zdzisław Gałdecki (ICh UŁ) Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 168/B/03 2003
autor: JASIORSKI Marek
temat: Synteza i spektroskopowe właściwości szkieł kwarcowych aktywowanych molekułami organicznymi i nieorganicznymi, otrzymywanych metodą zol–żel. [Synthesis and Spectroscopic Properties of Organic and Inorganic-Molecules-Activated Quartz Glasses, Obtained by Sol–Gel Method.]
promotor: Doc.dr hab. Krzysztof Maruszewski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Andrzej Kłonkowski (WCh UGd) Prof. dr hab. Maria Suszyńska (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 34/B/75 1975
autor: JASTRZĘBSKA Teresa
temat: Badanie znoszenia nadprzewodnictwa warstwy powierzchniowej nadprzewodnika II rodzaju polem magnetycznym.
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Józef Mazur (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr)

numer i data publikacji: 90/B/83 1983
autor: JEŻOWSKI Andrzej
temat: Rozszerzalność cieplna zestalonych gazów molekularnych.
promotor: Prof.dr Vladimir G. Manzhelij (F-TINT AN UkrSSR)
recenzenci Prof.dr Jerzy Janik (IFJ Kr) Doc.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 161/B/02 2002
autor: JURA Arkadiusz
temat: Rekonstrukcja gęstości z projekcji liniowych: Teoria i zastosowanie do danych doświadczalnych anihilacji pozytronów. [Reconstruction of Densities from Linear Projections: Theory and Application to Positron Annihilation Experimental Data.]
promotor: Doc. dr hab. Grażyna Kontrym-Sznajd (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Andrzej Holas (IChF PAN) Prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk (WFiTJ AGH)


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

j1.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/06 11:27 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0