Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

k1 [2015/12/15 12:10]
rk07
k1 [2020/04/01 13:58] (aktualna)
rk07
Linia 20: Linia 20:
 numer i data publikacji: 82/B/81 1981\\ numer i data publikacji: 82/B/81 1981\\
 autor: **KASPERCZYK Jacek**\\ autor: **KASPERCZYK Jacek**\\
-temat: //Wpływ grubości kryszta/u na własności nadprzewodnika II rodzaju z uporządkowaniem magnetycznym.//\\+temat: //Wpływ grubości kryształu na własności nadprzewodnika II rodzaju z uporządkowaniem magnetycznym.//\\
 promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)\\ promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)\\
 recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr) Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\ recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr) Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\
k1.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 13:58 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0