Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Silne korelacje elektronowe w wybranych międzymetalicznych związkach ceru
lata: 2002-2004
umowa: 1173/P03/2002/23
sygnatura: 8/81

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Nowe materiały termoelektryczne z silnie skorelowanymi elektronami
lata: 2003-2006
umowa: 0885/T08/2003/24
sygnatura: 8/88

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Własności termoelektryczne 4f i 5f elektronowych faz Huslera RPd2X i RPdX(X=Sb,Bi)
lata: 2004-2005
umowa: 383/PO/2004/27
sygnatura: 8/96

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Centrum doskonałości niskotemperaturowych badań materiałów perspektywicznych CELTAM
lata: 2003-2006
umowa: 81/E 62/SPUB M 5 PR UE/DZ 159/2000
sygnatura: 8/133

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Critical behaviour of actinide compound under high pressure
lata: 2005-2009
umowa: DEADLINE 15 DECEMBER 2006
sygnatura: 8/135

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje [Siec MSSE]
lata: 2006-2007
umowa: 81/E-62/SN-0077/2007
sygnatura: 8/115

autor: KACZOROWSKI Dariusz
temat: Materiały z silnie skorelowanymi elektronami otrzymywanie, badania podstawowe i aplikacje. Siec MSSE
lata: 2008
umowa: 81/E-62/BWSN 0077/2008
sygnatura: 8/127

autor: KĘPIŃSKI Leszek
temat: Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu.
lata: 2006-2007
umowa: EKO-KAT
sygnatura: 8/116

autor: KLAMUT Jan
temat: Wpływ zmiany gęstości nośników na gęstość wnikania pola magnetycznego w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
lata: 1995-1998
umowa: PB 955/P03/95/09
sygnatura: 8/12

autor: KLAMUT Jan, ROGACKI Krzysztof
temat: High Critical Current Superconductors for Technical Applications. Transmisions and Mobility
lata: 1998-2001
umowa: Erbfmrxct 98 0189
sygnatura: 8/130

autor: KLAMUT Jan
temat: Własności termomagnetyczne w stanach over i underdoped wybranych nadprzewodników (efekty Ettingshausena, Seebecka, Halla)
lata: 2000-2002
umowa: 268/P03/2000/19
sygnatura: 8/60

autor: KLAMUT Piotr
temat: Oddziaływania magnetyczne w materiałach pokrewnych do elektronowych nadprzewodników wysokotemperaturowych typu 2-1-4
lata: 1995-1997
umowa: PB 955/P03/95/09
sygnatura: 8/13

autor: KLIMKIEWICZ Roman
temat: Nowe fazowe selektywne katalizatory Zr-Mg-Y-O i Sn-Ce-Rh-O
lata: 2000-2002
umowa: 0436/T09/2000/19
sygnatura: 8/63

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Kwantowe przejścia fazowe w silnie skorelowanych układach bozonowych i fermionowych z nieporządkiem
lata: 1995-1997
umowa: PB 126/P03/95/09
sygnatura: 8/14

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Przejścia fazowe w granularnych i warstwowych strukturach nadprzewodzących z uwzględnieniem efektu nieporządku
lata: 1998-2000
umowa: 233/P03/98/15
sygnatura: 8/44

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: unifikacja nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w ramach grupy symetrii SO(5)
lata: 2002-2003
umowa: 14313/PO3/2002/22
sygnatura: 8/82

autor: KOPEĆ Tadeusz
temat: Wpływ fluktuacji fazowych i spinowych na charakterystyki nadpłynne i własności spektralne w układach silnie skorelowanych fermionów
lata: 2003-2005
umowa: 1461/P03/2003/25
sygnatura: 8/89

autor: KRZYSZTOŃ Tomasz
temat: Współistnienie antyferromagnetyzmu i nadprzewodnictwa opis teoretyczny stanu mieszanego w nadprzewodnikach klasycznych i wysokotemperaturowych
lata: 1995-1996
umowa: 183/P03/95/09
sygnatura: 8/15

autor: KUBIAK Ryszard
temat: Nowe ftalocyjany - synteza,struktury, właściwości
lata: 1994-1996
umowa: 1055/P3/94/06
sygnatura: 8/7

autor: KUBIAK Ryszard
temat: Poszukiwanie ftalocyjanowych metali molekularnych
lata: 1997-1999
umowa: 209/T09/97/13
sygnatura: 8/36

autor: KUBIAK Ryszard
temat: Badanie czynników determinujących struktury oraz ich właściwości fizykochemiczne i katalityczne metaloftalocyjanin
lata: 2000-2003
umowa: 1665/T09/2000/19
sygnatura: 8/64

kg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 14:12 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0