Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 91/B/83 1983
autor: ŁUKOWIAK Edward
temat: Własności luminescencyjne i struktura związków kompleksowych chromu(III) w roztworach niewodnych.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew R. Grabowski (IChF PAN) Doc.dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka (ICh UWr)

numer i data publikacji: 92/B/83 1983
autor: ŁYŻWA Romuald
temat: Teoria niejednorodnego uporządkowania krystalicznego.
promotor: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Ziabicki (IPPT PAN) Doc.dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

ll.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/10 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0