Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

m1 [2015/02/02 11:04]
wwr
m1 [2020/04/01 14:04] (aktualna)
rk07
Linia 145: Linia 145:
 numer i data publikacji: 81/B/81 1981\\ numer i data publikacji: 81/B/81 1981\\
 autor: **MUCHA Jan**\\ autor: **MUCHA Jan**\\
-temat: //Minimum przewodnictwa cieplnego aluminium.//\\+temat: //Minimum przewodnictwa cieplnego aluminium.//\\
 promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\ promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)\\
 recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Doc.dr hab. Henryk Łożykowski (IF UMK)\\ recenzenci Prof.dr hab. Bogdan Sujak (also: IFD UWr) Doc.dr hab. Henryk Łożykowski (IF UMK)\\
m1.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 14:04 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0