Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Technologia i właściwości fizykochemiczne chemii i biosensorów optycznych (optod) wykonanych w oparciu o porowate matryce krzemionkowe uzyskane metodą zol-żel
lata: 1997-1998
umowa: 1144/T09/97/12
sygnatura: 8/37

autor: MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Technologia i właściwości fizykochemiczne gazowych i cieczowych sensorów optycznych wykonanych w oparciu o porowate matryce krzemionkowe uzyskane metodą Zol-Żel
lata: 2000-2002
umowa: 0222/T09/2000/18
sygnatura: 8/66

autor: MARUSZEWSKI Krzysztof, ZYGMUNT Adam
temat: Poszukiwania i badania nowych faz tlenkowych mogących wykazywać właściwości nadprzewodzące w pseudopotrójnym układzie In2O3 - BaO(CO2)-CuO
lata: 2001-2002
umowa: 1154/T08/2001/20
sygnatura: 8/75

autor: MĄCZKA Mirosław
temat: Właściwości spectroscopowe chromu (III) w stechiometrycznych i domieszkowywanych kryształach molibdenów i wolframianów metali ziem alkalicznych z bizmutem i chromem
lata: 1994-1996
umowa: PB 0197/P3/94
sygnatura: 8/5

autor: MACZKA Mirosław
temat: Nowe materiały optyczne-mechanizmy przejść fazowych w podwójnych molibdemianach i wolframianach alkalo-indowych, akalo-skandowych i alkalo-glinowych
lata: 1998-2000
umowa: 0424/T09/98/15
sygnatura: 8/45

autor: MARCHEWKA Mariusz
temat: Poszukiwanie nowych materiałów molekularnych o potencjalnych zastosowaniach jako generatory drugiej harmonicznej światła, ferroelektryki, antyferroelektryki i ferroelastyki
lata: 2005-2008
umowa: 1134/T09/2005/28
sygnatura: 8/112

autor: MISIOREK Halina
temat: Fonowe i elektronowe efekty anharmoniczne w transporcie cieplnym w kierunku osi C wysokotemeraturowych nadprzewodników
lata: 1996-1997
umowa: 161/P03/96/11
sygnatura: 8/25

autor: MISIOREK Halina
temat: Własności transportowe nowych materiałów-nanokompozytów o trójwymiarowej, regularnej sieci klasterów w matrycach opali
lata: 2000-2001
umowa: 319/P03/2000/19
sygnatura: 8/67

autor: MISIOREK Halina
temat: Poszukiwanie nowych materiałów termoelekltrycznych jako niekonwencjonalnych źródeł energii
lata: 2004-2006
umowa: 1188/T08/2004/26
sygnatura: 8/98

autor: MIŚTA Włodzimierz
temat: Usuwanie zanieczyszczeń gazowych w hybrydowym reaktorze katalityczno-plazmowym
lata: 2005-2007
umowa: 1191/T09/2005/28
sygnatura: 8/108

autor: MUCHA Jan
temat: Transport ciepła w metalicznych układach 4F-elektronowych o symetrii regularnej
lata: 2000-2003
umowa: 321/P03/2000/19
sygnatura: 8/68

mg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 13:36 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0