Biblioteka INTIBS PAN

NAUKOWE BAZY DANYCH

EBSCO

INSPEC (free access for local users) Baza z zakresu fizyki, chemii, informatyki i nauk technicznych.

Science Citation Index - Expanded (free access for local users) Baza zawierająca wszystkie matematyczno-przyrodniczo-techniczne segmenty bazy Current Contents w wersji rozszerzonej, z dodatkową możliwością przeszukiwania indeksu cytowań.

Web of Knowledge)Dostęp do noweszej wersji bazy danych Web of Science.

LANDOLT-BÖRNSTEIN

INIST (free access) Baza francuska odpowiadająca Inspecowi.

IngentaConnect (free access) UnCover zawiera dane dotyczące czasopism i ich zawartości

Superconductivity Papers Data Base (free access)

The Scientific & Technical Information Network (STN International) (information)

Institute for Scientific Information (ISI) (information)

SYNABA - Badania naukowe, uczeni, doktoraty i habilitacje

NAUKA POLSKA - Badania naukowe, uczeni, doktoraty i habilitacje...

naukowe_bazy_danych.txt · ostatnio zmienione: 2012/04/17 14:14 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0