Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 51/B/77 1977
autor: ODOŻYŃSKI Ryszard J
temat: Wpływ rozmiarów próbki i zwenętrznego pola magnetycznego na strukturę domenową jednoosiowego ferromagnetyka
promotor: Prof.dr hab. Walerian Zietek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Leszek Wojtaszek (ICh UJ) Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 206/B/12 2012
autor: OGANISIAN Karen
temat: Unconventional superconductivity in MgB2:Influence of doping,intraband and interband scattering on properties of a superconductor with a double energy gap.
promotor: Dr hab. Krzysztof Rogacki (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inż. Andrzej Kołodziejczyk (WFiIS AGH) Prof.dr hab.Andrzej Wiśniewski (IF PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 139/B/96 1996
autor: OKAL Janina
temat: Wpływ obróbki cieplnej katalizatorów renowych osadzonych na tlenku glinu na ich dyspersję i~aktywność w~reakcjach uwodornienia i~hydrogenolizy benzenu.} [The Influence of Thermal Pretreatment of Rhenium Alumina–Supported Catalysts on Their Dispersion and Activity for Hydrogenation and Hydrogenolysis of Benzene.]
promotor: Doc.dr hab. Helena Kubicka (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Zabrzeski (ITNiNM PWr) Prof.dr hab. Józef Wrzyszcz (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 127/B/94 1994
autor: OLEJNICZAK Jarosław Stefan
temat: Własności La_{2-x}Sr_{x}CuO_{4} domieszkowanego cyna. [Properties of La_{2-x}Sr_{x}CuO_{4} Doped with Tin.]
promotor: Prof.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Doc.dr hab. Tadeusz Skośkiewicz (IF PAN)

numer i data publikacji: 39/B/75 1975
autor: OLEJNIK Stanisław
temat: Struktura i przemiany fazowe ferroelektrycznych kryształów selenianu trójglicyny
promotor: Prof dr hab Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Arkadiusz Jaśkiewicz (IFD UWr) Doc.dr hab. Zofia Kosturkiewicz ( ZK UAM)

numer i data publikacji: 40/B/75 1975
autor: OPYRCHAL Halina
temat: Termoluminescencja czystych i domieszkowanych krysztalów chlorku potasowego napromienionych promieniami gamma.
promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inż. Zdzisław Ruziewicz (IChOF PWr) Prof.dr hab. Bohdan Sujak (IFD UWr)

numer i data publikacji: 63/B/79 1979
autor: OPYRCHAL Jan
temat: Ciepła właściwe dwuwodorków niektórych cięższych metali ziem rzadkich.
promotor: Doc.dr hab. Zygmunt Biegański (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Janik (IFJ Kr)) Prof.dr hab. Bogdan Baranowski (IChF PAN)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

o1.txt · ostatnio zmienione: 2012/05/30 08:41 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0