Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 104/B/87 1987
autor: PACIOREK Władysław A
temat: Analiza symetrii i struktury krystalicznej faz modulowanych.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Jan Mozrzymas (IFT UWr) Doc.dr hab. Krzysztof Parliński (IFJ Kr)

numer i data publikacji: 182/B/07/2007
autor: PALUCH Sławomir
temat: Okreslenie struktury elektronowej wybranych borków metali przejściowych metodą magnetycznego rezonansu jadrowego
promotor: Prof. dr hab. Olgierd Żogał (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab.Narcyz Piślewski (IFM PAN) Prof. dr hab. Bogdan Nowak

numer i data publikacji: 195/B/09/2009
autor: PAŚCIAK Marek
temat: Modelowanie uporządkowania krótkiego zasięgu w kryształach ferroicznych w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne
promotor: Doc.dr hab. Marek Wołcyrz (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Janusz Wolny (WFiIS AGH) Prof.dr hab. Andrzej Burian (IF UŚ)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 76/B/80 1980
autor: PAWŁOWSKA Zoja
temat: Krzywe korelacji kątowej anihilacji pozytronów z elektronami przewodnictwa w cynku.
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN) Prof.dr hab. Marian Surma (IF UAM)

numer i data publikacji: 191/B/08/2008
autor: PĄZIK Robert
temat: Synteza i zbadanie własności optycznych i elektrycznych nanokrystalicznych materiałów BaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich
promotor: Prof.dr hab.Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Michał Malinowski (IMeiOel PWa) Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 9/B/70 1970
autor: PĘKALSKI Andrzej Jan
temat: Analiza magnetycznych przejść fazowych antyferromagnetyka typu N\'oela metodą przybliżonego drugiego kwantowania.
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Doc.dr hab. Stanisław Dembiński (IF UMK)

numer i data publikacji: 192/B/08/2008
autor: PISARSKA Elwira
temat: Efekty kwantowe w przewodnictwie cieplnym wybranych kriokryształów
promotor: Prof. dr hab.Andrzej Jeżowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Gerard Śliwiński (IMP PAN) Doc.dr hab. Krzysztof Rogacki (INTiBS PAN).
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 114/B/90 1990
autor: PIASECKI Michał
temat: Fenomenologiczna teoria współistnienia antyferromagnetyzmu i~ ferromagnetyzmu w materiałach nadprzewodzących.
promotor: Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (PWr)
recenzenci: Prof.dr hab. Karol I. Wysokiński (IF UMCS) Prof.dr hab. Józef Sznajd (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 28/B/73 1974
autor: PIETRASZKO Adam
temat: Przemiany strukturalne w arsenku cynku i kadmu (Zn_{3}As_{2} i Cd_{3}As_{2}).
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci: Doc.dr hab. Maria Bukowska-Strzyżewska (IChO PŁ) Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN)

numer i data publikacji: 171/B/03 2003
autor: PIKUL Adam Piotr
temat: Silne korelacje elektronowe w wybranych międzymetalicznych związkach ceru. [Strong Electron Correlations in Selected Cerium Intermetallic Compounds.]
promotor: Doc.Dr hab. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (IF UŚ) Prof. dr hab. Krzysztof Tomala (IF UJ)

numer i data publikacji: 145/B/97 1997
autor: PISARSKI Wojciech A
temat: Relaksacja stanów wzbudzonych lantanowców w wybranych monokryształach ABCO_4 i ABC_3O_7 (A = Sr,Ba; B = La, Gd; C = Al,Ga. [Relaxation of Excited States of Lanthanides in Selected ABCO_4 and ABC_3O_7 (A = Sr,Ba; B = La, Gd; C = Al, Ga) Single Crystals.]
promotor: Doc.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN) Prof.dr hab. Walter Wojciechowski (WCh PWr)

numer i data publikacji: 140/B/96 1996
autor: PLACKOWSKI Tomasz
temat: Wpływ zmian struktury elektronowej nadprzewodników typu RE_{1+x}Ba_{2-x}Cu_3O_{7ńy} na ich właściwości cieplne, elektryczne i magnetyczne.} [Influence of Electron Structure Changes of Type RE_{1+x}Ba_{2-x}Cu_3O_{7ńy} Superconductors on Their Thermal, Electric and Magnetic Properties.]
promotor: Doc.dr hab. Andrzej Jeżowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (WFTJ AGH)

numer i data publikacji: 165/B/03 2003
autor: POLAK Tomasz
temat: Przejścia fazowe w kwantowych matrycach złącz Josephsona. [Phase Transitions in Quantum Matrices of Josephson Junctions.]
promotor: Doc.dr hab. Tadeusz Kopeć (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Czerwonko (IF PW) Prof. dr hab. Elżbieta Zipper (IF UŚ)

numer i data publikacji: 60/B/79 1979
autor: POTOCZNA-PETRU Danuta
temat: Adsorpcja azotu na cienkich warstwach niklu i kobaltu w niskich temperaturach.
promotor: Prof.dr hab. Władysław Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Wacława Palczewska (IChF PAN)) Doc.dr hab. Helena Kubicka (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 149/B/99 1999
autor: POŹNIAK-FABROWSKA Jarosława
temat: Magnetyzm i oddziaływania nadsubtelne w wodorkach chromu.
promotor: Doc.dr hab. Bogdan Nowak (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Henryk Figiel ( WFTJ AGH)

numer i data publikacji: 221/B/16 2016
autor: PROROK Katarzyna
temat: Wpływ domieszek jonów optycznie aktywnych oraz pasywacji powierzchni na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4
promotor: Dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN (INTiBS PAN)
recenzenci: Dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska (WCh PWr) Dr hab. inż. Marcin Nyk, prof. PWr (WCh PWr)

numer i data publikacji: 57/B/78 1978
autor: PRYSTASZ Wiesław
temat: Wpływ anizotropii jednojonowej i kierunku zewnętrznego pola magnetycznego na magnetyczne przejście fazowe i niskotemperaturowe własności termodynamiczne jednoosiowego antyferromagnetyka.
promotor: Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Leon Kowalewski (IF UAM)

numer i data publikacji: 80/B/81 1981
autor: PRZYSŁUPSKI Piotr
temat: Otrzymywanie i określenie własności nadprzewodzących cienkich warstw Nb_{3}Ge i M_{x}Mo_{6}S_{8}.
promotor: Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)
recenzenci: Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 197/B/09/2009
autor: PSUJA Piotr
temat: Własciwosci luminescencyjne i katodoluminescencyjne nanometrycznych kompozytów ITO(In2O3/SnO2) domieszkowanych jonami ziem rzadkich
promotor: Prof.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Marek Grinberg(IFD UGd) Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 211/B/13 2013
autor: PTAK Maciej
temat: Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików
promotor: Prof.dr hab. Mirosław Mączka (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Piotr Drożdżewski (WCh PWr) Prof.dr hab. Jerzy P.Hawranek (WCh UWr)
pełna wersja pracy w PDFA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

p1.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/23 14:08 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0