Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

p1 [2016/12/07 11:45]
rk07
p1 [2020/03/23 14:08] (aktualna)
rk07
Linia 103: Linia 103:
 numer i data publikacji: 149/B/99 1999\\ numer i data publikacji: 149/B/99 1999\\
 autor: **POŹNIAK-FABROWSKA Jarosława**\\ autor: **POŹNIAK-FABROWSKA Jarosława**\\
-temat: //Magnetyzm i oddziaływania subtelne w wodorkach chromu.//\\+temat: //Magnetyzm i oddziaływania nadsubtelne w wodorkach chromu.//\\
 promotor: Doc.dr hab. Bogdan Nowak (INTiBS PAN)\\ promotor: Doc.dr hab. Bogdan Nowak (INTiBS PAN)\\
 recenzenci: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Henryk Figiel ( WFTJ AGH)\\ recenzenci: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Henryk Figiel ( WFTJ AGH)\\
p1.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/23 14:08 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0