Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

numer i data publikacji: 65/B/79 1979
autor: RITTER Georg
temat: Ciągłe przejścia fazowe w anizotropowych ferromagnetykach w zewnętrznym polu magnetycznym. Zastosowanie metody grupy renormalizacyjnej.
promotor: Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Stanisław Dembiński (IF UMK) Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 117/B/90 1990
autor: ROGACKI Krzysztof
temat: Efekt magnetokaloryczny w antyferromagnetycznych nadprzewodnikach typu faz Chevrela. [Magnetocaloric Effect in Antiferromagnetic Superconductors of Chevrel-Phase Type.]
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. August Chełkowski (IF UŚ) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IF UWr)

numer i data publikacji: 116/B/90 1990
autor: ROJEK Andrzej
temat: Własności magnetyczne i nadprzewodzące związków potrójnych typu RE–Rh–Sn_4 . [Magnetic and Superconductive Properties of Type RE–Rh–Sn$_4$ Ternary Compounds]
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Karol Krop (IMet AGH) Doc.dr hab. Zygmunt Henkie (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 217/B/15 2015
autor: ROMANOVA TETIANA
temat: Transport ciepła w prostych kryształach molekularnych z nieporządkiem w podukładzie dipolowym
promotor: Dr hab. Piotr Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Gerard Śliwiński (IMP PAN) Dr hab. inż. Marcin Matusiak (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 102/B/86 1986
autor: RUBASZEK Anna
temat: Obliczenie zależnych od pędu współczynników wzmocnienia dla anihilacji pozytronów w gazie elektronowym w podejściu równania Bethego- Goldstone'a.
promotor: Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN)

numer i data publikacji: 48/B/77 1977
autor: RUDNY Julian
temat: Zmiana pracy wyjścia przy adsorpcji azotu dla kobaltu, niklu oraz stopów kobalt- nikiel.
promotor: Prof.dr hab. Władysław Romanowski(INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Wacława Pelczewska (IChF PAN) Prof.dr hab. Jerzy Huber (ZKatFchP PAN Kr)

numer i data publikacji: 56/B/78 1978
autor: RYBA-ROMANOWSKI Witold
temat: Emisja stymulowana z niektórych jonów ziem rzadkich w rozpuszczalnikach nieorganicznych.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Adam Bartecki (IChNMPRz PWr) Prof.dr hab. Franciszek Kaczmarek (IF UAM)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

r1.txt · ostatnio zmienione: 2015/10/21 13:42 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0