Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 163/B/02/2002
autor: SAMSEL-CZEKALA Malgorzata
temat: Rekonstrukcja gęstości z projekcji powierzchniowych: teoria i zastosowanie do danych doświadczalnych rozpraszania Comptona. [Reconstruction of Densities from the Plane Projections: Theory and Application to Experimental Compton Scattering Data.]
promotor: Doc.dr hab. Grażyna Kontrym-Sznajd (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Holas (IChF PAN) Prof.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 181/B/06/2006
autor: SĄSIADEK Wojciech
temat: Spontaniczne i wymuszone Ramanna oraz spolaryzowane widma w podczerwieni nieliniowych optycznie kryształów benzylu, salolu,benzofenonu i metylobenzofenolu-nowych laserów ramanowskich
promotor: Prof.dr hab.Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Mirosław Szafran(WCh UAM) Prof. dr hab. Jan Baran (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 134/B/95/1995
autor: SHENGELAYA Alexander D
temat: Study of Hydrogenation Effect on La_{2-x}Sr_xCuO_4 High-T_c Superconducting Compound.
promotor: Prof.dr hab. Henryk Drulis (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (WFTJ AGH) Prof.dr hab. Ritta Szymczak (IF PAN)

numer i data publikacji: 156/B/01/2001
autor: SHITSEVALOVA Natasza
temat: {Własności magnetyczne, cieplne i transportowe dwunastoborków ziem rzadkich.} [Magnetic, Thermal and Transport Properties of Rare-Earth Dodecaborides.]
promotor: Doc.dr hab. Andrzej Czopnik (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (IF UŚ)

numer i data publikacji: 133/B/95/1995
autor: SHLYK Larisa V
temat: Poluchenie monokristallov i fizicheskie svojstva nekotorykh khal'kogenidov urana. [Obtaining Single Crystals and Physical Properties of Some Uranium Chalcogenides.]
promotor: Prof.dr hab. Robert Troć (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. August Chełkowski (IF USl) Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 58/B/78/1978
autor: SIKORA Albin
temat: Badanie elektrodynamiki nadprzewodnictwa stopów.
promotor: Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also i IFT UWr)

numer i data publikacji: 53/B/78/978
autor: SOBULA Ewa
temat: Wpływ pola magnetycznego na fazy w ferromagnetykach z współistniejącą osią i płaszczyzną magnetycznie łatwą.
promotor: Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Henryk Cofta (IF UAM) Doc.dr hab. Grzegorz Kozłowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 84/B/81/1981
autor: SOCHACKI Kazimierz
temat: Wpływ domieszek tlenowych na termoluminescencję napromieniowanych kryształów niektórych halogenków metali alkalicznych.
promotor: Prof.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.inz. Zdzisław Ruziewicz (IChOF PWr) Prof.dr hab. Zbigniew Sidorski (IF UWr)

numer i data publikacji: 137/B/96/1996
autor: SOKÓLSKA Irena
temat: Wydajność kwantowa fotoluminescencji jonów Eu^(2+) i Mn^(2+) w pojedynczo i podwójnie domieszkowanych kryształach NaCl i KCl} [Quantum Efficiency of Eu^(2+) and Mn^(2+) Ions in Single and Double Doped NaCl and KCl Crystals.]
promotor: Prof.dr hab. Maria Suszyńska (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Henryk Ratajczak (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Andrzej Olszowski (IChFiO PWr)

numer i data publikacji: 173/B/04/2004
autor: SOLARZ Piotr
temat: Bezpronienisty transfer energii wzbudzenia między jonami ziem rzadkich w monokryształach K5Li2La(1-x)RExF10(RE=Pr3+ -Gd3+)
promotor: Prof.Dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Andrzej Suchocki (IF PAN)

numer i data publikacji: 138/B/96/1996
autor: STACHOWIAK Piotr
temat: Przewodnictwo cieplne czystych i zdomieszkowanych kryształów argonu, tlenu i azotu.} [Thermal Conductivity of Pure and Doped Argon, Oxygen and Nitrogen Crystals.]
promotor: Doc.dr hab. Andrzej Jeżowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Tadeusz Luty (IChFiT PWr) Prof.dr hab. Bogdan Sujak (IFD UWr)

numer i data publikacji: 73/B/80/1980
autor: STĘPIEŃ-DAMM Julia Antonina
temat: Zmiany strukturalne w krzyształach KCl i NaCl dotowanych jonami Me^{2+} badane metodami rentgenograficznymi
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN) Prof.dr hab. Józef Rohleder (IChF PWr)

numer i data publikacji: 64/B/79/1979
autor: STRĘK Wiesław
temat: Przejścia niepromieniste w kompleksach ziem rzadkich.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew R. Grabowski (IChF PAN) Prof.dr hab. Stanisław Kielich (IF UAM)

numer i data publikacji: 215/B/14/2014
autor: STRZĘP Adam
temat: Badanie mechanizmów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami lantanowców
promotor: Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski
recenzenci Prof.dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Michał Malinowski (PWr.)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 6/B/69/1970
autor: SUŁKOWSKI Czesław
temat: Wpływ domieszek na własności nadprzewodzące metali.
promotor: Prof.dr hab. Józef Mazur (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Prof.dr hab. Szczepan Szczeniowski (IF PAN)

numer i data publikacji: 30/B/74/1974
autor: SUSKI Tadeusz
temat: Zależności pomiędzy procesami przepolaryzowania a przemianami fazowymi w ferroelektrycznych kryształach GASH i TGS.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN) Doc.dr hab. Arkadiusz Jaśkiewicz (IFD UWr)

numer i data publikacji: 10/B/70/1970
autor: SUSZYŃSKA Maria
temat: Wpływ promieniowania jonizującego na plastyczne właściwości kryształów chlorku potasowego.
promotor: Doc.dr hab. Józef Zbigniew Damm (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Henryk Sugier (IPChŻ PŁ ) Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN)

numer i data publikacji: 203/B/11/2011
autor: SZLAWSKA Maria
temat: Wybrane aspekty silnych korelacji elektronowych w zwiazkach ceru i uranu Ce2TSi3 oraz U2TSi3, gdzie T = Co, Ni, Rh lub Ir
promotor: Prof.dr hab. Dariusz Kaczorowski (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Szytuła (IFiz UJ) Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 41/B/76/1976
autor: SZMYRKA Anna
temat: Kriodioda termometryczna.
promotor: Prof.dr hab. Bohdan Sujak (also: IFD UWr)
recenzenci Prof.dr hab. Zdzisław Wojtaszek (ICh UJ) Prof.dr hab. Ludwik Badian (W Elektr. PWr)

numer i data publikacji: 24/B/73/1973
autor: SZNAJD Józef
temat: Indeksy krytyczne dla przejść fazowych w ferromagnetykach w zewnętrznym polu magnetycznym.
promotor: Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Stanisław Dembiński (IF UMK)

numer i data publikacji: 32/B/75/1975
autor: SZNAJD Grażyna
temat: Interpretacja krzywych anihilacji pozytronów w metalach przy użyciu metody Mijnarendsa na przykładzie cynku, białej cyny oraz ferro i paramagnetycznego niklu.
promotor: Doc.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Doc.dr hab. Maria Miąsek (IF PAN) Doc.dr hab. Bronisław Rozenfeld (IFD UWr)

numer i data publikacji: 187/B/07/2007
autor: SZOTA Katarzyna
temat: Wpływ skończonego rozmiaru układu na własności termodynamiczne modeli typu isinga.
promotor: Dr hab. Andrzej Drzewiński (WIMiI PCz)
recenzenci Prof.dr hab. Alina Ciach (IChF PAN) Doc. dr hab. Romuald Lemański(INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 49/B/77/1977
autor: SZOTEK Zdzisława
temat: Zależność prawdopodobieństwa anihilacji pozytronów w gazie elektronowym od pędu anihilujących elektronów.
promotor: Doc.dr hab. Henryk Stachowiak (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Stanisław Olszewski (IChF PAN) Prof.dr hab. Andrzej Pawlikowski (IF UŚ)

numer i data publikacji: 29/B/74/1974
autor: SZPRYNGER Andrzej
temat: Równania hydrodynamiki dla mieszanin HeII- ^3He przy uwzględnieniu dyspersji.
promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr)
recenzenci Doc.dr hab. Jerzy Czerwonko (IF PWr) Doc.dr hab. Andrzej Pawlikowski (IF UŚ)

numer i data publikacji: 108/B/88/1988
autor: SZTUCKI Jarosław
temat: Spektroskopia dwufotonowa związków ziem rzadkich. [Two- Photon Spectroscopy of the Rare Earth Compounds].
promotor: Doc.dr hab. Wiesław Stręk (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Karol Jankowski (IF UMK) Doc.dr hab. Ryszard Taraś (IF UAM)

numer i data publikacji: 13/B/71/1971
autor: SZYMURA Stefan
temat: Wplyw orientacji krystalograficznej i ksztaltu monokrysztalu FeSi na strukture domenowa.
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Ludwik Kozłowski (WMetal. AGH) Doc.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

s1.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/30 09:20 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0