Biblioteka INTIBS PAN

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /var/www/html/biblioteka/inc/parser/metadata.php on line 24

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 25/B/73/1973
autor: TEKIEL Przemysław
temat: Stan pośredni w nadprzewodnikach pierwszego rodzaju przy silnych prądach. (Autoreferat)
promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr)
recenzenci Prof.dr Aleksander Andreev (IPF AN SSSR) Doc.dr hab. Jerzy Czerwonko (IF PWr)

numer i data publikacji: 204/B/11/2011
autor: TKACHENKO Oleksandr
temat: Influence of Additions, Morphology and Processing Parametres on Superconducting Properties of MgB2 Wires
promotor: Dr hab Andrzej Zaleski (INTiBS PAN
recenzenci Prof. dr hab.inż. Bolesław Mazurek (PWr) Dr hab. Marian Ciszek (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 98/B/85/1985
autor: TOMASZEWSKI Paweł Edward
temat: Rozszerzalność termiczna a strukturalne przemiany fazowe kryształów LiCsO_{4}, LiNH_{4}SO_{4} i LiKSO_{4}.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN) Prof.dr hab. Janusz Leciejewicz (IChTJ Wa)

numer i data publikacji: 120/B/90/1990
autor: TRAN Vinh-Hung
temat: Badanie przemian magnetycznych w układach UTM, gdzie T - metal przejściowy, M - pierwiastek grupy III lub IV. [Investigation of magnetic transitions in UTM Systems (T = Transition Metal, M = IIIrd– or IVth–Group Element.]
promotor: Prof.dr hab. Robert Troć (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Kowalski (IF UAM) Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 165/B/02/2003
autor: TRISTAN Natalia V
temat: {Fizykochemiczne własności związków międzymetalicznych $R_3M$ ($R=$ Gd–Er, $M=$ Co, Ni).} [Physical and Chemical Properties of type $R_3M$ Intermetallic Compounds ($R=$ Gd–Er, $M=$ Co, Ni).]
promotor: Dr hab. Tomasz Palewski/(ML)
recenzenci Prof. dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Ewa Talik (IF UŚ)

numer i data publikacji: 47/B/76 1976
autor: TROJNAR Kazimierz
temat: Wyznaczenie rozkładu gęstości prądu na podstawie pomiarów rozkładu pola magnetycznego w elektromagnesach typu Bittera.
promotor: Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)
recenzenci Dr nauk. Viktor G. Vieselago (IOF AN SSSR) Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 183/B/07/2007
autor: TRZEBIATOWSKA-GUSOWSKA Monika
temat: Zależnosci między strukturami dyfrakcyjnymi a widmami oscylacyjnymi kryształów kompleksów aminokwasów az kwasami nieorganicznymi i halogenkami metali
promotor: Prof.dr hab. Jan Baran (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab.Mirosław Drozdowski (WFT PPoz) Dr hab. Mirosław Maczka (INTiBS PAN)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

t1.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/20 15:49 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0