Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

t1 [2011/12/20 15:49]
hk97
t1 [2011/12/20 15:49] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY ======
 +
 +
 +
 +WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PAN\\ 
 +
 +
 +\\  \\  [[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] 
 +
 +----
 +\\  \\ 
 +
 +
 +
 +numer i data publikacji: 25/B/73/1973\\
 +autor: **TEKIEL Przemysław**\\
 +temat: //Stan pośredni w nadprzewodnikach pierwszego rodzaju przy silnych prądach. (Autoreferat)//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr)\\
 +recenzenci Prof.dr Aleksander Andreev (IPF AN SSSR) Doc.dr hab. Jerzy Czerwonko (IF PWr)\\
 +
 +numer i data publikacji: 204/B/11/2011\\
 +autor: **TKACHENKO Oleksandr**\\
 +temat: //Influence of Additions, Morphology and Processing Parametres on Superconducting Properties of MgB2 Wires//\\
 +promotor: Dr hab Andrzej Zaleski (INTiBS PAN\\
 +recenzenci Prof. dr hab.inż. Bolesław Mazurek (PWr) Dr hab. Marian Ciszek (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 98/B/85/1985\\
 +autor: **TOMASZEWSKI Paweł Edward**\\
 +temat: //Rozszerzalność termiczna a strukturalne przemiany fazowe kryształów LiCsO_{4}, LiNH_{4}SO_{4} i LiKSO_{4}.//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Bożena Hilczer (IFM PAN) Prof.dr hab. Janusz Leciejewicz (IChTJ Wa)\\
 +
 +numer i data publikacji: 120/B/90/1990\\
 +autor: **TRAN Vinh-Hung**\\
 +temat: //Badanie przemian magnetycznych w układach UTM, gdzie T - metal przejściowy, M - pierwiastek grupy III lub IV. [Investigation of magnetic transitions in UTM Systems (T = Transition Metal, M = IIIrd-- or IVth--Group Element.]//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Robert Troć (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Kowalski (IF UAM) Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 165/B/02/2003\\
 +autor: **TRISTAN Natalia V**\\
 +temat: //{Fizykochemiczne własności związków międzymetalicznych $R_3M$ ($R=$ Gd--Er, $M=$ Co, Ni).} [Physical and Chemical Properties of type $R_3M$ Intermetallic Compounds ($R=$ Gd--Er, $M=$ Co, Ni).]//\\
 +promotor: Dr hab. Tomasz Palewski/(ML)\\
 +recenzenci Prof. dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN) Prof. dr hab. Ewa Talik (IF UŚ)\\
 +
 +numer i data publikacji: 47/B/76 1976\\
 +autor: **TROJNAR Kazimierz**\\
 +temat: //Wyznaczenie rozkładu gęstości prądu na podstawie pomiarów rozkładu pola magnetycznego w elektromagnesach typu Bittera.//\\
 +promotor: Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Dr nauk. Viktor G. Vieselago (IOF AN SSSR) Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\
 +
 +numer i data publikacji: 183/B/07/2007\\
 +autor: **TRZEBIATOWSKA-GUSOWSKA Monika**\\
 +temat: //Zależnosci między strukturami dyfrakcyjnymi a widmami oscylacyjnymi kryształów kompleksów aminokwasów az kwasami nieorganicznymi i halogenkami metali//\\
 +promotor: Prof.dr hab. Jan Baran (INTiBS PAN)\\
 +recenzenci Prof.dr hab.Mirosław Drozdowski (WFT PPoz) Dr hab. Mirosław Maczka (INTiBS PAN)\\
 +
 +\\ 
 +
 +
 +
 +----
 +
 +[[ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY|A]] | [[B1|B]] | [[C1|C]] | [[D1|D]] | [[E1|E]] | [[G1|G]] | [[H1|H]] | [[I1|I]] | [[J1|J]] | [[K1|K]] | [[L1|L]] | [[LL|Ł]] | [[M1|M]] | [[N1|N]] | [[O1|O]] | [[P1|P]] | [[R1|R]] | [[S1|S]] | [[T1|T]] | [[U1|U]] | [[W1|W]] | [[Z1|Z]] | [[ZZ|Ż]] \\  \\
  
t1.txt · ostatnio zmienione: 2011/12/20 15:49 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0