Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 21/B/72 1972
autor: ULNER Jan
temat: Termodynamika ferromagnetyków jednoosiowych w niskich temperaturach w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Leon Kowalewski (IF UAM ) Doc.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 83/B/81 1981
autor: URBANOWICZ Ewa
temat: Modelowanie i optymalizacja precyzyjnych pomiarów stałych sieciowych metodą Bonda.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN) Prof.dr hab. Zbigniew Bojarski (IChFM UŚ)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

u1.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/10 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0