Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 207/B/12/2012
autor: WALERCZYK Wiktoria
temat: Solwotermalna synteza nanokrystalicznych spineli glinowo-cynkowych modyfikowanych jonami metali przejściowych jako katalizatorów i nosników katalizatorów.
promotor: Doc.dr hab. Mirosław Zawadzki (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak (WCh UWr) Prof. dr hab. Jerzy Hanuza (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 20/B/72/1972
autor: WARKUSZ Franciszek
temat: Struktura krystaliczna i mechanizm przemiany fazowej ferroelektryka TGFB.
promotor: Doc.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci: Doc.dr hab. Arkadiusz Jaśkiewicz (IFD UWr) Doc.dr hab. Zofia Kosturkiewicz (ZK UAM)

numer i data publikacji: 8/B/70/1970
autor: WASILEWSKI Wiesław
temat: Teoria procesu namagnesowania ferromagnetyków jednoosiowych z prostą strukturą domenową typu Landaua- Lifszica
promotor: Doc.dr hab. Walerian Ziętek (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Doc.dr hab. Stanisław Dembiński (IF UMK)

numer i data publikacji: 219/B/16/2016
autor: WATRAS Adam
temat: Zbadanie właściwości spektroskopowych pirofosforanów oraz ortofosforanów domieszkowanych jonami europu
promotor: Prof.dr hab. Przemysław Dereń (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. inż. Michał Malinowski (IMiO PWr) Prof.dr hab. Witold Ryba-Romanowski (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 99/B/86/1986
autor: WAWRYK Ryszard
temat: Transport ciepła w wybranych rodzajach izolacji mikrosferycznej w zakresie temperatur 80- 300 K.
promotor: Prof.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Bogdan Sujak (IFD UWr) Prof.dr hab. Wojciech Zielenkiewicz (IChF PAN)

numer i data publikacji: 212/B/13/212
autor: WINIARSKI Maciej J.
temat: Badanie struktury elektronowej nadprzewodników zawierających atomy żelazowców
promotor: Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Janusz Toboła (AGH) Prof.dr hab. Andrzej Jezierski (IFM PAN)
pełna wersja pracy w PDF

numer i data publikacji: 142/B/97/1997
autor: WIŚNIEWSKI Piotr
temat: The Origins of the Anisotropy of Electrical resistivity in U$_3X_4$- Type Pnictides. [Zródła anizotropii oporu elektrycznego pniktydków typu U$_3X_4$\,.]
promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Henkie (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Andrzej Murasik (IEA Świerk) Prof.dr hab. Andrzej Ślebarski (IF UŚ)

numer i data publikacji: 62/B/79/1979
autor: WŁOSEWICZ Danuta
temat: Przewodnictwo cieplne mosiądzu o różnej zawartości cynku w przedziale temperatur 4,2- 300 K.
promotor: Doc.dr hab. Jerzy Rafałowicz (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Bogdan Sujak (IFD UWr) Dr hab. Evgenij Leyarovski (IFCS Bułgaria)

numer i data publikacji: 121/B/91/1991
autor: WNUK Janusz J
temat: Wyznaczanie parametrów oddziaływania elektron- fonon w metalach metodami spektroskopii tunelowej. [Determination of the Parameters of the Electron–Phonon Interaction in Metals by the Methods of Tunneling Spectroscopy.]
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Janusz A. Pawlikowski (IF PWr) Doc.dr hab. Jerzy Raułuszkiewicz (IF PAN)

numer i data publikacji: 147/B/98/1998
autor: WOCHOWSKI Konrad
temat: Struktura i własności magnetyczne pochodnych UFe_{10}Si_{2} . [Structure and Magnetic Properties of UFe_{10}Si_{2}.]
promotor: Prof.dr hab. Wojciech Suski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Zofia Drzazga (IF UŚ) Prof.dr hab. Andrzej Szytuła (IF UJ)

numer i data publikacji: 5/B/69/1970
autor: WOJAKOWSKI Andrzej
temat: Otrzymywanie i własności półprzewodnikowe niektórych fosforków podgrupy cynku.
promotor: Doc.dr hab. Witold Żdanowicz (PWr KF)
recenzenci: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN) Doc.dr hab. Krzysztof Pigoń ( KCHF PWr)

numer i data publikacji: 85/B/82/1982
autor: WOŁCYRZ Marek
temat: Opracowanie metody niesymetrycznych refleksów rentgenowskich do badań przypowierzchniowych warstwy monokryształów półprzewodnikowych.
promotor: Prof.dr hab. Kazimierz Łukaszewicz (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Julian Auleytner (IF PAN) Doc.dr hab. Maria Lefeld-Sosnowska (IF UWa)

numer i data publikacji: 11/B/70/1970
autor: WOŹNIAKOWSKI Bogusław
temat: Wlasnosci magnetyczne i katalityczne niestechiometrycznych tlenków uranu w zakresie UO{2} - U{3}O{8}.
promotor: Dr hab. Władysław Romanowski (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (INTiBS PAN) Prof.dr hab. Jerzy Dereń (IInż.Mat. AGH)

numer i data publikacji: 115/B/901990
autor: WRÓBEL Piotr
temat:
Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach silnie skorelowanych elektronów. [Coexistence of Superconductivity and Antiferromagnetism in Systems of Strongly–Corelated Electrons.]
promotor: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Karol I. Wysokiński (IF UMCS) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (IFT UWr)
numer i data publikacji: 205/B/11
autor: WRZODAK Jakub
temat:
Teoria uporzadkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiedzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi
promotor: Prof. nadzw.dr hab. Romuald Lemański (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Maciej Maślanka (IF UŚ) Prof ucz. dr hab. Janusz Jędrzejewski (IFiA UWr)

A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

w1.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/31 14:31 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0