Biblioteka INTIBS PAN

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

w1 [2016/10/17 12:15]
rk07
w1 [2020/03/31 14:31] (aktualna)
rk07
Linia 95: Linia 95:
 numer i data publikacji: 115/B/90//1990\\ numer i data publikacji: 115/B/90//1990\\
 autor: **WRÓBEL Piotr**\\ autor: **WRÓBEL Piotr**\\
-temat: //Wspólistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w ukladach silnie skorelowanych eleknumer tronów. [Coexistence of Superconductivity and Antiferromagnetism in Systems of Strongly--Corelated Electrons.]//\\+temat: //Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach silnie skorelowanych elektronów. [Coexistence of Superconductivity and Antiferromagnetism in Systems of Strongly--Corelated Electrons.]//\\
 promotor: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\ promotor: Prof.dr hab. Jan Klamut (INTiBS PAN)\\
 recenzenci: Prof.dr hab. Karol I. Wysokiński (IF UMCS) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (IFT UWr)\\ recenzenci: Prof.dr hab. Karol I. Wysokiński (IF UMCS) Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (IFT UWr)\\
w1.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/31 14:31 przez rk07
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0