Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: WOŁCYRZ Marek
temat: Rentgenowsko - elektronomikroskopowe badania strukturalne stanów uporządkowania w wieloskładnikowych układach tlenkowych
lata: 1995-1998
umowa: 1357/T09/95/08
sygnatura: 8/20

autor: WOŁCYRZ Marek
temat: Rozpraszanie dyfuzyjne i inne efekty dyfrakcyjne związane z lokalnym uporządkowaniem w nanodomenach w obszarze polimorficznych przemian fazowych kryształów molekularnych
lata: 2005-2008
umowa: 1144/T09/2005/28
sygnatura: 8/113

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Silnie skorelowane elektrony w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach
lata: 1996
umowa: 1448/P03/96/10
sygnatura: 8/29

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Nieporządek w układach silnie skorelowanych elektronów
lata: 1997-1998
umowa: 1495/P03/97/12
sygnatura: 8/42

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Zachowanie typu nie cieczy Fermiego a nadprzewodnictwo w domieszkowych antyferro i ferromagnetykach
lata: 2001-2002
umowa: 348/P03/2001/20
sygnatura: 8/77

autor: WRÓBEL Piotr
temat: Niekonwencjonalne własności nadprzewodzących miedzianów-teoretyczny opis w ramach modelu polarów spinowych
lata: 2006
umowa: 0053/H03/2006/30
sygnatura: 8/120

autor: WRZYSZCZ Józef
temat: C-Alkilowanie naftoli i niektórych ich pochodnych
lata: 1994-1996
umowa: PB 0323/S2/94/06
sygnatura: 8/2

autor: WRZYSZCZ Józef
temat: Otrzymywanie ketonów (C5H11)2 do (C15H31)2CO przez katalityczne odwodornienie alkoholi pierwszorzędnych
lata: 1996-1998
umowa: PB 326/T09/96/11
sygnatura: 8/30

wg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 13:05 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0