Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - DOKTORATY

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 4/B/69 1969
autor: ZACHARKO Wacław
temat: Badania wpływu węgla na ciepło właściwe stali węglowych w zakresie temperatur od 2 do 20 K.
promotor: Prof.dr hab. Józef Mazur (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Ludwik Kozłowski (WMetal. AGH) Prof.dr Bohdan Staliński (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 7/B/70 1970
autor: ZAKRZEWSKI Tadeusz
temat: Wpływ pola magnetycznego i temperatury na własności galwanomagnetyczne monokrysztalów HgTe.
promotor: Doc.dr hab. Wiesław Wardzyński ( )
recenzenci Doc.dr hab. Witold Giriat (IF PAN) Doc.dr hab. Witold Żdanowicz (ZFCS PAN Zabrze)

numer i data publikacji: 67/B/80 1980
autor: ZALESKI Andrzej
temat: Badanie stanu mieszanego nadprzewodników II rodzaju z prądem elektrycznym.
promotor: Doc.dr hab. Eugeniusz Trojnar (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also IFT UWr) Prof.dr Bolesław Makiej (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 167/B/03 2003
autor: ZALESKI Tomasz A
temat: Theory of Unification of Superconductivity and Antiferromagnetism Based on SO(5) Symmetry Group in the Physics of High-Temperature Superconductors.
promotor: Doc.Dr hab. Tadeusz Kopeć (INTiBS PAN)
recenzenci Prof. dr hab. Roman Micnas (IF UAM) Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński ( IF UMCS)

numer i data publikacji: 68/B/80 1980
autor: ZIEGLER Barbara
temat: Gamma radioliza kwasu mrówkowego i mrówczanów.
promotor: Doc.dr hab. Jerzy Kaleciński (INTiBS PAN)
recenzenci Prof.dr hab. Zbigniew P. Zagórski (IChTJ Wa) Doc.dr hab. Józef Mayer (ITRadiac, Łód/x)

numer i data publikacji: 69/B/80 1980
autor: ZIEMNIAK Ewa M
temat: Hydrodynamika cieczy nadprzewodzącej oparta na hamiltonianie modelowym.
promotor: Prof.dr hab. Zygmunt Galasiewicz (also: IFT UWr)
recenzenci Prof.dr hab. Andrzej Pawlikowski (IF UŚ) Doc.dr hab. Łukasz Turski (IGeofiz UW)A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

z1.txt · ostatnio zmienione: 2010/12/10 00:00 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0