Biblioteka INTIBS PAN

ZASOBY BIBLIOTEKI - PRACE DOKTORSKIE

WYKAZ DOKTORATÓW ZGROMADZONYCH W BIBLIOTECE INTIBS PANA | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż
numer i data publikacji: 220/B/16/2016
autor: ADAMSKA Katarzyna
temat: Badanie mechanizmów stabilizacji nanocząsteczek rutenu w układach Ru-MOx/nośnik gdzie M-ren lub molibden
promotor: Dr hab. Janina Okal (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. inż. Zbigniew Karpiński (UKSW) Prof.dr hab. Leszek Kępiński (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 128/B/94/1994
autor: ANDRUSZKIEWICZ Romuald
temat: Nowe fazy trójskładnikowe molibdenu. [New Phases of Molybdenum Ternary Compounds.]
promotor: Doc.dr hab. Ryszard Kubiak (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Teresa Znamierowska (AE Wr) Doc.dr hab. Adam Pietraszko (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 33/B/75/1975
autor: ANTONÓW Adela
temat: Badania struktury, własności magnetycznych i spektroskopowych związków kompleksowych miedzi(II) z aminokwasami i peptydami.
promotor: Prof.dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
recenzenci: Prof.dr hab. Adam Bartecki ( IChNiMPRz PWr ) Prof.dr Bogdan Staliński (INTiBS PAN)

numer i data publikacji: 201/B/10/20010
autor: APINYAN Vardan
temat: Emergence of energy scales and interactions in systems of strongly correlated electrons
promotor:Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć (INTiBS PAN)
recenzenci: Prof.dr hab. Roman Micnas (IF UAM) Prof.dr hab. Karol Wysokiński (INTiBS PAN)
pełna wersja pracy w PDF


A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

zasoby_biblioteki_-_doktoraty.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/17 12:48 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0