Biblioteka INTIBS PAN

WYKAZ GRANTÓW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

autor: ZALESKI Andrzej
temat: Zbadanie separacji fazowej w cienkowarstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
lata: 1996-1999
umowa: 515/P03/96/11
sygnatura: 8/31

autor: ZALESKI Andrzej
temat: Materiały z nadprzewodników wysokotemperaturowych do wykorzystania w magnesach do kontrolowanej fuzji jądrowej PR Euroaton
lata: 2005-2007
umowa: TW5-TMSC-HTSPER
sygnatura: 8/136

autor: ZALESKI Tomasz
temat: Granty dla stypendystów
lata: 2007-2008
umowa: SW-302-1762/06 Granty
sygnatura: 8/121

autor: ZAWADZKI Mirosław
temat: Synteza hydrotermalna i własności krystaliczne spinelu glinowo-cynkowego
lata: 1999-2001
umowa: 1252/T09/99/16
sygnatura: 8/59

autor: ZYGMUNT Adam, MARUSZEWSKI Krzysztof
temat: Poszukiwania i badania nowych faz tlenkowych mogących wykazywać właściwości nadprzewodzące w pseudopotrójnym układzie In2O3 - BaO(CO2)-CuO
lata: 2001-2002
umowa: 1154/T08/2001/20
sygnatura: 8/75

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: Dwukrotne przejścia fazowe metal-niemetal
lata: 1996-1999
umowa: 159/P03/96/11
sygnatura: 8/32

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: Indukowane koncentracją deuteru i temperaturą przejście metal-półprzewodnik
lata: 2001-2004
umowa: 1090/T09/2001/20
sygnatura: 8/79

autor: ŻOGAŁ Olgierd
temat: INTRAS Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz promocji współpracy z naukowcami z Nowych Niezależnych Państw byłego Związku Radzieckiego
lata: 2004-2006
umowa: Nr Referatu 03-51-30-36
sygnatura: 8/134

zg.txt · ostatnio zmienione: 2015/08/26 13:34 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0